Takaisin

Sisäministeriön johtajavirkojen hakuajat umpeutuivat

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 26.4.2023 16.41
Tiedote

Sisäministeriön auki olleiden johtajavirkojen hakuajat päättyivät tänään. Pelastusylijohtajan virkaa haki 8 henkilöä, poliisiosaston osastopäällikön virkaa 8 henkilöä ja viestintäjohtajan virkaa 20 henkilöä.

Pelastusylijohtajan, poliisiosaston osastopäällikön ja viestintäjohtajan nimittää valtioneuvoston yleisistunto.

Pelastusylijohtaja toimii pelastusosaston osastopäällikkönä ja johtaa osaston toimintaa. Hän vastaa pelastusalan säädösvalmistelun johtamisesta sekä hallinnonalan virastojen ja pelastustoimen ohjaamiseen liittyvien kokonaisuuksien tuloksellisesta ja tehokkaasta hoitamisesta. Hän vastaa myös pelastustoimen kansainvälisestä yhteistyöstä ja toimialan yleisestä kehittämisestä. Virka täytetään 1.11.2023 lähtien enintään viiden vuoden määräajaksi.

Pelastusylijohtajan virkaan hakivat seuraavat henkilöt:

 • Johanna Ahola, Rakennusinsinööri YAMK
 • Taisto Hakala, Diplomi-insinööri
 • Kimmo Kohvakka, Sotatieteiden maisteri
 • Tomi Lounema, Diplomi-insinööri
 • Jari Partanen, Kauppatieteen maisteri
 • Mervi Parviainen, Hallintotieteiden tohtori
 • Vesa-Pekka Tervo, Filosofian maisteri

Lisäksi yksi hakija ei halunnut nimeään julkisuuteen.

Poliisiosaston osastopäällikön tehtävänä on johtaa ja kehittää poliisiosaston toimintaa siten, että osaston tehtävät hoidetaan tuloksellisesti, tarkoituksenmukaisesti ja tehokkaasti. Osastopäällikön tehtävänä on myös toimialan yleinen kehittäminen ja toimintaedellytyksistä huolehtiminen sekä kansallinen ja kansainvälinen sidosryhmäyhteistyö. Virka täytetään 1.9.2023 lähtien enintään viiden vuoden määräajaksi.

Poliisiosaston osastopäällikön virkaan hakivat seuraavat henkilöt:

 • Katri Bergendahl-Hannuksela, Hallintotieteiden maisteri    
 • Tero Liinanki, Merkonomi    
 • Jari Partanen, Kauppatieteen maisteri    
 • Harri Taivassalo, Insinööri YAMK    
 • Ulla K. Ukkola, Filosofian maisteri    
 • Tomi Vuori, Oikeustieteen kandidaatti    

Lisäksi kaksi hakijaa ei halunnut nimeään julkisuuteen.

Viestintäjohtaja toimii ministeriön viestintäyksikön esimiehenä. Hänen tehtävänään on sisäministeriön viestinnän johtaminen ja kehittäminen sekä viestinnän strateginen suunnittelu. Lisäksi viestintäjohtaja vastaa ministeriön hallinnonalan konserniviestinnän kehittämisestä. Virka täytetään 10.9.2023 lähtien enintään viiden vuoden määräajaksi.

Viestintäjohtajan virkaa hakivat seuraavat henkilöt:

 • Petteri Alanko, Kauppatieteiden maisteri    
 • Jukka Andersson, Konstruktiotekniikka AMK    
 • Nina Broström, Master of Arts, VTM    
 • Antti Grönlund, Filosofian maisteri    
 • Jukka Hankamäki, Filosofian tohtori, VTT    
 • Klaus Hartikainen, Valtiotieteiden maisteri    
 • Heidi Hirvonen, Tradenomi    
 • Eriikka Koistinen, Valtiotieteen maisteri    
 • Inka Koskenvuo, Yhteiskuntatieteiden maisteri    
 • Riina Law, Filosofian maisteri    
 • Jari Partanen, Kauppatieteiden maisteri    
 • Tomi Pokki, Merkonomi    
 • Nina Sirén
 • Miia Välikorpi, Filosofian maisteri  

Lisäksi kuusi hakijaa ei halunnut nimeään julkisuuteen.

Lisätietoja:
kansliapäällikkö Kirsi Pimiä, p. 0295 418 803, sisäministeriö