Hoppa till innehåll

Beror på mängden föremål i bostaden

Välj den av bilderna nedan som bäst motsvarar situationen:

1. Det är stökigt med föremål på borden och golvet, det är svårt att röra sig i och att ta sig ut ur bostaden eftersom förbindelsevägarna delvis är blockerade.

 

2. Det är stökigt med stora mängder föremål på borden och golvet, det är svårt att röra sig i och att ta sig ut ur bostaden eftersom förbindelsevägarna i huvudsak är blockerade.

 

 3. Det är mycket stökigt med mycket stora mängder föremål på borden och golvet, det är mycket svårt att röra sig i och att ta sig ut ur bostaden eftersom förbindelsevägarna är blockerade.

 

 4. Det är stora högar med föremål på borden och golvet, det är omöjligt att röra sig i och att ta sig ut ur bostaden eftersom det inte finns några förbindelsevägar.

 

5. Bostaden är full med föremål halvvägs upp till taket. Det är omöjligt att ta sig ut.

 

 6. Bostaden är helt full med föremål ända upp till taket. Det är omöjligt att ta sig ut.