Tillbaka

Metaverse hjälper paramedicinare och räddningspersonal att få en säker karriär

Utgivningsdatum 21.5.2024 15.10
Pressmeddelande
Miesensihoitaja harjoittelee virtuaalitodellisuudessa, VR-lasit päässään. Ensihoitajanainen ohjaa ja merkkaa asioita ylös tablettitietokoneelle.
AidVerse-hankkeen tiimoilta pelastusalan ammattilaiset saavat koulutusta mm. virtuaalitodellisuustekniikkaa hyödyntäen. Kuva: Kristian Eloluoto

Åbo yrkeshögskola och Egentliga Finlands räddningsverk har startat ett utvecklingsprojekt som utnyttjar metaversen, en ny megatrend inom teknologin, för att stödja paramedicinare och räddningsarbetare i början av deras karriär. Projektet finansieras av Europeiska socialfonden (ESF+).

Akutvård och räddningssektorn är en viktig del av samhällets övergripande säkerhet. Ambulanspersonalens och räddningspersonalens arbete är extremt krävande och hårt. Arbetsmiljön är helt okontrollerad och utmaningarna för säkerheten på arbetsplatsen är allmänt erkända. Inom hälso- och sjukvårdssektorn överväger en tredjedel av de nyutexaminerade att byta sektor på grund av arbetsbelastningen och det råder brist på räddningspersonal.

Det tvååriga projektet AidVerse - Paramedics and Rescuers on a Safe Career Path with Metaverse syftar till att förbättra yrkesutövarnas arbetsprestationer och behålla dem genom att förbättra övergången från utbildning till arbetsliv och den bredare karriärvägen.

- En lyckad övergångsfas är viktig för den enskilda arbetstagarens utveckling och välbefinnande i arbetet samt för att förbättra möjligheterna att behålla arbetskraft inom sektorer som lider av arbetskraftsbrist, säger docent i akutmedicin vid Åbo yrkeshögskola, FT Jani Paulin.

Projektet kommer att skapa AidVerse, en virtuell inlärningsmiljö baserad på metaverse-teknik. Lärandemiljön kommer att möjliggöra ett nytt tillvägagångssätt för kvalitetsintroduktion, mentorskap och arbetssäkerhet.

- Interaktivt och kollaborativt lärande i virtuell verklighet, med hjälp av artificiell intelligens, kombinerat med verkliga data från verkliga larmuppdrag, är kostnadseffektivt, tids- och platsoberoende lärande, betonar Joonas Hänninen från Egentliga Finlands räddningsverk.

En betrodd inlärningsmiljö möjliggör utbildning både på distans, med en delvis reducerad verklig erfarenhet, och på plats i ett laboratorium (AidVerse-Lab), vilket möjliggör praktisk övning och användning av verkliga behandlingsverktyg i kombination med förstärkt verklighet och verkliga data.

AidVerse möjliggör också olika former av autentisk interaktion mellan elever, lärare och t.ex. mentorer. AidVerse kan användas för utbildning av enskilda medarbetare, i par med medarbetare och mentorer och till och med i större övningar med flera myndigheter som involverar hundratals aktörer.

Projektet kommer att använda den metaverse-teknik som utvecklats av Åbo yrkeshögskola och vars kommersiella rättigheter för närvarande ägs av ProVerse Interactive Oy. Tekniken har använts i flera projekt som koordinerats av Åbo yrkeshögskola, bland annat Nokia Corporation och Meyer Shipyard.

I detta projekt verifieras AidVerse också för att säkerställa kvaliteten. Effektiviteten i inlärningen och mätningen av den står i centrum för projektet. Biometriska sensorer och andra tekniska lösningar gör det möjligt att samla in och analysera objektiva data och på så sätt vidareutveckla verksamheten. Utvecklingsprojektet AidVerse, som samordnas av Åbo yrkeshögskola, kommer att stödja övergångsfasen mellan studier och arbetsliv och de första arbetsåren, vilket ökar personalens välbefinnande och gör att de stannar kvar inom säkerhetskritiska områden.

Pääuutinen Varsinais-Suomi

Det senaste