Tillbaka

Erillisverkot varnar: bluffakturor för ”Virve 2.0 kontroller och kontroller av räckvidd” i omlopp

Utgivningsdatum 16.4.2024 13.52 | Publicerad på svenska 17.4.2024 kl. 14.53
Pressmeddelande
Faktura i personens hand

Bluffakturor för ”Virve 2.0 kontroller och kontroller av räckvidd” med hänvisning till räddningslagen har sänts till bostadsaktie- och fastighetsaktiebolag.

För kartläggning av inomhustäckning för Virve 2 har man inte rätt att sända faktura utan beställning och avtal, och utan räddningsmyndighetens uttryckliga order. Fakturamottagare uppmanas att kontrollera att fakturorna är relevanta. 

Erillisverkot kommer att göra en brottsanmälan till polisen om bluffakturorna. De som fått en bluffaktura kan också göra en brottsanmälan på webben eller genom att besöka en polisinrättning.

I oklara fall kan man kontakta räddningsverket i området.

Mer information:
viestinta@erillisverkot.fi 

Det senaste