Tillbaka

Den nya räddningsstationen i Sibbo har nått taklagshöjd

Utgivningsdatum 10.3.2023 10.29
Pressmeddelande
Bild på Sibbo räddningsstation utifrån.
Sibbo räddningsstation får en fasad i rödtegel.

Byggandet av Sibbos nya räddningsstation har framskridit planenligt under vintern. Arbetet med räddningsstationens stomme har slutförts, och byggnaden har nått taklagshöjd.

Målet är att personalen vid Räddningsverket i Östra Nyland i och med den nya räddningsstationen ska förses med högklassiga och effektiva lokaler. Det geografiska läget vid Oljevägen i Nickby gör det möjligt att reagera bättre i fall av en nödsituation.

Idag (10.3.2023) firades byggprojektets taklagsöl enligt traditionellt mönster. Ett stort antal yrkeskunniga personer har deltagit i byggprojektet, och det är ett nöje att hylla deras arbetsinsats.

Arbetet med att uppföra Sibbo räddningsstation påbörjades våren 2022, och stationen avses stå klar hösten 2023. Uudenmaan Rakennus & Putkitus Oy fungerar som huvudentreprenör för byggprojektet.

 – På byggplatsen har man för tillfället fokus på husets interiör. Senare i vår ska man lägga sista handen vid byggnadens ytterskal och vid gården. Den väg som ska betjäna räddningsstationen och som håller på att anläggas blir dessutom färdig i sommar, berättar Sibbo kommuns byggingenjör och projektchef Karolina Blomqvist-Wiik.

Ny station ger Sibboborna bättre trygghet

Den nya stationen har planerats så att den ska vara en tillgång för räddningsverkets verksamhet och så att den ska bilda en tydlig helhet som svarar på dagens behov. Den ska ersätta den gamla stationen i Nickby.

 – Hela personalen vid Sibbostationen väntar ivrigt på de nya lokalerna, berättar Jari Korhonen, brandförman och tf. stationsmästare i Sibbo, från Räddningsverket i Östra Nyland. De nya lokalerna gör det möjligt för oss att utveckla och utvidga vår verksamhet.

Korhonen, som har jobbat i Sibbo sedan 2006, säger att byggprojektet har framskridit på ett utmärkt sätt ur räddningsverkspersonalens synvinkel.

 – Vi har haft ett mycket gott samarbete både med kommunen och med arkitekten, och de anställdas önskemål och behov har beaktats i ritningarna.

Uppförandet av den nya stationen är ett viktigt steg när det gäller att säkerställa Sibbobornas trygghet och välfärd.  I takt med att Sibbos befolkning växer, ökar också behovet av räddningstjänster. Den nya och mera välfungerande räddningsstationen ska svara på det behovet.

 – Den nya räddningsstationen och dess läge bidrar till att man ska kunna reagera snabbt och effektivt i nödsituationer, förklarar räddningschef Mika Kynsijärvi vid Räddningsverket i Östra Nyland.

Itä-Uusimaa Sipoo

Det senaste