Gå till aktuellt

En ny överenskommelse om räddningstjänsten träder i kraft mellan Finland och Estland den 10 maj

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 16.4.2015 14.29
Pressmeddelande

Statsrådet utfärdade i dag en förordning genom vilken överenskommelsen om räddningstjänsten mellan Finland och Estland träder i kraft den 10 maj 2015. Genom överenskommelsen intensifieras samarbetet mellan länderna både när det gäller att förebygga och bereda sig för olyckor och inom räddningsverksamheten i allmänhet. Överenskommelsen ersätter den tidigare överenskommelsen från 1996.

Det primära syftet med räddningstjänstsamarbetet är att skydda människor och miljön samt egendom. I överenskommelsen finns bestämmelser om parternas behöriga myndigheter och kontaktpunkter, anmälan om olyckor, ömsesidigt bistånd och parternas gemensamma åtgärder.

Utöver räddningsinsatser tillämpas överenskommelsen också på informationsutbyte, utbildning, övningar, expertutbyte samt för projekt som gäller förebyggande av olyckor och förbättrad beredskap.

Ytterligare information:
Veli-Pekka Hautamäki
, räddningsöverinspektör, tfn 0295 488 419

Det senaste

Pressmeddelande
Pressmeddelande
Pressmeddelande
Pressmeddelande
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 6.9.2022 11:38
Pressmeddelande