Gå till aktuellt

Arbetsgrupp föreslår att brandbefälsutbildningen flyttas från Savonia till Polisyrkeshögskolan

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 17.2.2016 15.44
Pressmeddelande

Det här är en översättning av pressmeddelandet på finska 17.2.2016

Den arbetsgrupp som utrett brandbefälsutbildningen föreslår att inrikesministeriet snabbt inleder ett lagstiftningsprojekt för att överföra ansvaret för yrkeshögskoleexamen för räddningsväsendet från yrkeshögskolan Savonia i Kuopio till Polisyrkeshögskolan i Tammerfors. Då överförs också finansieringen av denna utbildning från undervisnings- och kulturministeriet till inrikesministeriets förvaltningsområde i budgeten för 2017. Arbetsgruppens utredning kommer härnäst att sändas ut på remiss.

För närvarande ordnas utbildningen av Savonia i samarbete med Räddningsinstitutet. Studerandena studerar vid Savonia men det är i huvudsak Räddningsinstitutet som ordnar undervisningen.

Yrkeshögskolornas basfinansiering har under de senaste åren minskats med över 20 %. Också den finansiering för brandbefälsutbildning till Räddningsinstitutet som Savonia betalar har minskats markant. För att säkerställa utbildningen vill man nu överföra ansvaret för den till Polisyrkeshögskolan, varvid utbildningen lyder under inrikesministeriet och sker inom budgeten för förvaltningsområdet.

Ytterligare information:
Esko Koskinen
, räddningsöverdirektör, tfn 0295 418840, fornamn.efternamn@intermin.fi
Tarja Oksanen, arbetsgruppens ordförande, regeringsråd, tfn 0295 488410, fornamn.efternamn@intermin.fi

Det senaste

Pressmeddelande
Pressmeddelande
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 29.9.2022 13:55
Pressmeddelande
Pressmeddelande
Pressmeddelande