Tillbaka

Finland skickar tält för inkvartering i kalla förhållanden till Ukraina som en del av EU:s civilskydd

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 20.1.2015 10.35
Pressmeddelande

Inrikesministeriet har beslutat skicka flyttbara inkvarteringslokaler som lämpar sig för kalla förhållanden till Ukraina. De kan användas t.ex. som stöd i leveransen av humanitärt bistånd, som fältsjukhus eller som inkvarteringslokaler för humanitär biståndspersonal.

Biståndet grundar sig på de ukrainska myndigheternas begäran om hjälp till EU. Europeiska kommissionen samordnar logistiken kring biståndet i Ukraina och ser till att biståndet når fram till den rätta mottagarorganisationen.

- Genom detta beslut är Finland med om att lindra den mänskliga nöden i Ukraina. Jag anser att det är viktigt att man noggrant försäkrar sig om att biståndet når fram till civilpersoner, säger inrikesminister Päivi Räsänen.

Ytterligare information:
Eero Kytömaa
, konsultativ tjänsteman, 0295 488 440

Det senaste