Tillbaka

Finland skickar materialhjälp till Grekland för att underlätta invandrarnas förhållanden

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 18.3.2016 11.23
Pressmeddelande

Det här är en översättning av pressmeddelandet som publicerades på finska den 18.3.2016.

Finland skickar 200 tält, filtar, presenningar och tvål till Grekland via EU:s civilskyddsmekanism för att förbättra förhållandena i flyktinglägren. Grekland har framställt en begäran om materiellt bistånd till de andra EU-länderna eftersom antalet invandrare i synnerhet vid gränsen mellan Grekland och Makedonien snabbt har ökat och förhållandena i lägren är svåra.

Materialhjälpen skickas till Grekland måndagen den 21 mars. Inrikesministeriet har skaffat utrustningen i samarbete med Försörjningsberedskapscentralen och svarar för kostnaderna. När det gäller transporten, samarbetar inrikesministeriet med Finlands Röda Kors. EU-kommissionen ersätter inrikesministeriet för största delen av transportkostnaderna.

Inrikesministeriet har meddelat EU-kommissionen att Finland är redo att skicka även experter till Grekland om landet begär sakkunnighjälp av andra medlemsländer.

Ytterligare information
Eero Kytömaa, konsultativ tjänsteman, tfn 040 8382902

Det senaste