Tillbaka

Finländska räddningsarbetarnas avresa till Nepal ställs in

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 28.4.2015 9.14
Pressmeddelande

Finland beslutade på begäran av den nepalesiska staten skicka en räddningsgrupp för räddning ur rasmassorna till Kathmandu. Avsikten var att flyget skulle avgå måndagen den 27 april. Trots begäran gav de nepalesiska myndigheterna dock flygplanet inget tillstånd att landa. En betydande del av de biståndsflyg som Nepal redan hade godkänt befann sig i samma situation. Nepal styrde också sådana flygplan som redan var på väg till att landa bl.a. på indiska flygplatser.

Europeiska kommissionens centrum för samordning av katastrofberedskap (ERCC) som samordnar biståndsinsatser och Finlands utrikesministerium förde förhandlingar med de nepalesiska myndigheterna för att få tillståndet att landa. Inrikesministeriet diskuterade situationen i går på eftermiddagen med ERCC. På begäran av ERCC beslutade inrikesministeriet att fortfarande hålla flyget i beredskap och bedöma situationen på nytt tisdagmorgon den 28 april.

Trots förhandlingarna kunde man inte lösa situationen. På grund av fördröjningen är tidsramen för en ändamålsenlig användning av en grupp för räddning ur rasmassorna förbi och det är annorlunda hjälp som behövs. På grund av detta beslutade inrikesministeriet på morgonen den 28 april att avbryta hjälpoperationen och skicka hem räddningsgruppen som var i beredskap.

Ytterligare information:
beredskapsdirektör Janne Koivukoski, 0500 478 252, och räddningsöverinspektör Ilpo Helismaa, tfn 0400 405 356

Det senaste