Tillbaka

Staterna vid EU:s yttre gränser har gemensamma säkerhetsutmaningar 

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 24.5.2024 12.37
Pressmeddelande

Finlands, Norges, Estlands, Litauens, Lettlands och Polens inrikesministrar sammanträdde i Lettlands huvudstad Riga den 23–24 maj. Ministrarna diskuterade ländernas gemensamma säkerhetsutmaningar särskilt med tanke på EU:s yttre gränser. Finland representeras vid mötet av inrikesminister Mari Rantanen. Hon berättade för sina kolleger om den regeringsproposition om gränssäkerhetslagen som just överlämnades till riksdagen.

- Målet är att säkerställa att Finland har effektiva instrument för att ingripa i situationer där instrumentaliserad inresa används som påtryckning på Finland. Fenomenet med instrumentaliserad inresa vid EU:s yttre gränser är en gemensam utmaning för våra länder. Finland har som mål att finna lösningar också på EU-nivå för att bekämpa instrumentaliserad inresa, säger minister Rantanen.

Inrikesministrarna diskuterade EU:s gemensamma påverkan i fråga om instrumentaliserad inresa. Ministrarna betonade att det behövs åtgärder också på EU-nivå för att medlemsstaterna effektivt ska kunna ingripa i instrumentaliseringen av inresa i syfte att skydda sin nationella säkerhet. Ministrarna ansåg också att det är viktigt med ett omfattande samarbete mellan staterna vid de yttre gränserna i gränssäkerhetsfrågor.

God praxis sprids i fråga om stärkande av krisberedskapen och den civila beredskapen

På mötets agenda stod också frågor som gäller civil beredskap. Europas säkerhetspolitiska miljö har förändrats dramatiskt, och EU och medlemsstaterna måste förbereda sig på mer utmanande, gränsöverskridande och sektorsövergripande kriser. Inrikesministrarna dryftade hur ländernas krisberedskap och civila beredskap kan stärkas tillsammans. Minister Rantanen berättade för sina kolleger om befolkningsskyddet och skyddsrummen i Finland.

- I dag kom vi överens om att utveckla och stärka våra länders krisberedskap och civila beredskap och att dela med oss av information och god praxis. Till exempel i Finland har skyddsrummen varit en viktig och långsiktig investering i Finlands övergripande säkerhet. Vi har mycket kunskap om befolkningsskydd som vi gärna delar med oss av till andra stater vid de yttre gränserna, säger Rantanen.

Ytterligare information:
Laura Yli-Vakkuri, överdirektör, tfn 040 720 22 16, fornamn.efternamn@gov.fi   

Det senaste