Tillbaka

Antalet räddningsverk blir fem i och med social- och hälsovårdslösningen

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 6.4.2016 10.24
Pressmeddelande

De fem landskap som driver universitetssjukhus ska i fortsättningen ordna räddningsväsendet och den prehospitala akutsjukvården inom olika samarbetsområden. Det ska föreskrivas om samarbetsområden inom landskapen genom kommande lagar om ordnandet av social- och hälsovården och av räddningsväsendet. I praktiken betyder regeringens beslut att antalet räddningsverk i framtiden är fem. Regeringen offentliggjorde i dag den 6 april sina riktlinjer om de uppgifter som ska överföras till landskapen.

Landskapen avtalar enligt samarbetsområde om finansieringen med det landskap som har organiseringsansvar. Inrikesministeriet och räddningsverken bereder som bäst en reform av räddningsväsendet. Antalet regionala räddningsverk är för närvarande 22.

- Det nu fattade beslutet innebär en stor strukturell ändring i räddningsväsendet, men det ger en utmärkt möjlighet att utveckla också räddningsväsendets verksamhetssätt. Att räddningsverken blir större än för närvarande garanterar att resurserna används effektivt och finländarna får hjälp i nödsituationer också i fortsättningen, konstaterar inrikesminister Petteri Orpo.

Vid inrikesministeriet bereds en lag om ordnandet av räddningsväsendet och den ska skickas på remiss senare på våren. Lagen följer förutom regionindelningen också andra lösningar som gäller ordnandet av social- och hälsovården.

Med reformen av räddningsväsendet eftersträvar man ett effektivare och mer ekonomiskt system där man har beredskap även för sällsynta storolyckor eller naturkatastrofer i hela landet. Det är inte bara en fråga om att reformera förvaltningen utan samtidigt en möjlighet att reformera räddningsväsendets innehåll och verksamhetssätt.

Läs mer om reformen av räddningsväsendet: http://www.intermin.fi/sv/utveckling/reformen_av_raddningsvasendet

Ytterligare information

Esko Koskinen, räddningsöverdirektör, tfn 0295 418 840, fornamn.efternamn@intermin.fi,
Taito Vainio, projektledare, tfn 0295 488 423, fornamn.efternamn@intermin.fi

Regeringen drog upp riktlinjerna för social- och hälsovårds- och regionförvaltningsreformen (statrådets pressmeddelande 6.4.2016): http://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/hallitus-linjasi-sote-ja-aluehallintouudistusta?_101_INSTANCE_3wyslLo1Z0ni_groupId=1271139&_101_INSTANCE_3wyslLo1Z0ni_languageId=sv_SE
Regeringens riktlinjer om de uppgifter som ska överföras till landskapen, på finska (SR): http://vnk.fi/documents/10616/2287640/Hallituksen+linjaus+maakuntahallinnon+teht%C3%A4v%C3%A4t+5.4.2016/101bc0ea-ca53-43a8-9252-c66e073bfe80

Det senaste