Tillbaka

Inrikesministeriets framtidsöversikt: Vi arbetar för ett Finland lika tryggt för alla

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 4.6.2018 9.18 | Publicerad på svenska 4.6.2018 kl. 12.27
Pressmeddelande 63/2018
Bild: Sakari Piippo

Inrikesministeriets vision är att Finland ska vara världens tryggaste land år 2030, och lika tryggt för alla invånarna. För att visionen ska kunna genomföras ska man under de kommande åren genom tjänsterna inom den inre säkerheten jämna ut skillnader i människors och befolkningsgruppers säkerhet och trygghetskänsla. Inrikesministeriets framtidsöversikt publicerades den 4 juni.

- Oförutsägbarheten i fråga om inresa, de extrema väderfenomen som beror på klimatförändringen och sårbarheten av samhället som är beroende av teknik är sådana hot som säkerhetsmyndigheterna bättre ska bereda sig på under de närmaste åren, säger kanslichef Esko Koskinen.

Antalet brott har exempelvis minskat i och med att den allmänna välfärden har ökat, men välfärden och säkerheten fördelas inte jämnt mellan de olika befolkningsgrupperna. En tiondel av befolkningen upplever över två tredjedelar av allt våld. Fördjupad ojämlikhet och utslagning är betydande bakgrundsfaktorer till traditionella säkerhetshot, t.ex. brottslighet och att bli brottsoffer. Därför måste också de myndigheter som ansvarar för den inre säkerheten ingripa i dem.

I Finland stiger befolkningens medelålder snabbare än i andra EU-länder. Samtidigt koncentreras befolkningen till städer. Tjänsterna inom den inre säkerheten, t.ex. polisens och räddningsverkens tjänster, måste garanteras på ett tillräckligt jämlikt sätt över hela landet och i alla förhållanden.

För att i synnerhet kunna bevara trygghetskänslan måste myndigheterna trots de möjligheter som digitaliseringen medför också vara synligt närvarande. En absolut förutsättning för att också under de kommande åren upprätthålla nivån på myndighetstjänster och myndigheternas synliga närvaro är att tillräckliga personalresurser säkerställs på ett långsiktigt sätt.

I framtidsöversikterna beskriver ministerierna viktigaste frågor i Finland under de kommande åren. Syftet med översikterna är att producera information om centrala frågor som kräver politiskt beslutsfattande och om samhällsläget. Informationen kan utnyttjas i samhällsdebatten och tjäna som underlag för kommande val och regeringsförhandlingar. Framtidsöversikterna utarbetades nu för femte gången.

Vi gör Finland till världens tryggaste land. Inrikesministeriets framtidsöversikt 2018. (på finska)

Ytterligare information

Esko Koskinen, kanslichef, tfn 0295 488 220, esko.koskinen@intermin.fi
Lauri Holmström, specialsakkunnig, tfn 0295 418 803, lauri.holmstrom@intermin.fi

Det senaste