Tillbaka

Inrikesministeriet utmanar andra ministerier att ha en utrymningsövning under Brandsäkerhetsveckan

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 18.11.2013 10.17
Pressmeddelande

Paloturvallisuusviikko.fi utmanar alla arbetsgemenskaper, skolor, läroinrättningar, daghem, husbolag och familjer att ha en brandövning i november-december. Målet är att få privatpersoner och sammanslutningar att hålla en egen brandövning, t.ex. brandsäkerhetskontroll i eget hem eller utrymningsövning.

Inrikesministeriet har självt tagit emot Brandsäkerhetsveckans utmaning och har en utrymningsövning den 27 november 2013, under Brandsäkerhetsveckan. Inrikesministeriet utmanar för sin del alla andra ministerier att göra en utrymningsövning under Brandsäkerhetsveckan.

Olika sammanslutningar såsom arbetsplatser, husbolag och skolor är enligt räddningslagen skyldiga att se till att åtgärder vidtas i fastigheten för att trygga utrymning vid eldsvådor. Att rädda sig förutsätter att branden upptäcks snabbt och att utrymningen görs snabbt. Därför är det viktigt att man kan agera rätt och hålla sig lugn vid en brand.

Att öva trygg utrymning gör att man blir säkrare på det och får kunskap att agera rätt vid en brand. Utrymning tränas och repeteras just för att handlingen ska bli så automatisk och rutinmässig som möjligt. Dessutom kan man som ett resultat av övningen finna utvecklingsbehov för att främja säkerheten både på arbetsplatsen och för dem som vistas där.

Egen brandövning är en del av Brandsäkerhetsveckan. Veckan börjar den 23 november med evenemanget En dag på brandstationen och slutar den 1 december med den Nordiska brandvarnardagen. Brandövningen kan genomföras under tiden 23.11–31.12.2013.

Brandsäkerhetsveckan koordineras av styrgruppen för den Nordiska brandvarnardagen som tillsatts av inrikesministeriet. Brandsäkerhetsveckans beskyddare är inrikesminister Päivi Räsänen.

Skicka utmaningen vidare och bjud in era vänner och intressegrupper till Egen brandövning!

Ytterligare information om brandövningen (på finska) på adressen
http://www.emaileri.fi/g/l/89922/0/0/1837/745/3

Ytterligare information: räddningsöverinspektör Maija Peltokangas, tfn 071 878 8433
Närmare information om Brandsäkerhetsveckan: informationschef Juha Hassila, Räddningsbranschens centralorganisation i Finland, tfn 040 758 7846 www.paloturvallisuusviikko.fi/se/
 

Det senaste