Tillbaka

Sju personer fick livräddningsmedalj

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 29.3.2019 11.30
Pressmeddelande 29/2019

Republikens president förlänade den 29 mars sju meriterade personer livräddningsmedalj. Livräddningsmedalj förlänas såsom erkänsla för en synnerligen modig eller rådig handling eller för en handling som utförts med fara för eget liv och genom vilken en annan människas liv räddats ur hotande fara.

Medaljmottagarna är (motivering inom parentes):

1. Jaakko Korhonen (räddning undan dödligt våld)
2. Mikko-Pietari Paasi (räddning vid olycka)
3. Sami Marko Juhani Hauta (räddning vid olycka)
4. Seppo Johannes Kallio (räddning ur vak)
5. Torsti Heikki Kirvelä (räddning undan brand)
6. Tauno Alari Vuorisalo (räddning ur vak)
7. Raimo Oskari Korhonen (räddning ur vak)

Livräddningsmedaljnämnden behandlade sammanlagt 44 förslag och förordade sju av dem.

Läs mer om livräddningsmedalj (Regionförvaltningsverket)

Ytterligare information:

Livräddningsmedaljnämndens sekreterare, överinspektör Arto Tiukkanen, Regionförvaltningsverket i Södra Finland, tfn 0295 016 093, arto.tiukkanen@avi.fi

Det senaste