Tillbaka

Minister Räsänen: Bättre kontroll av översvämningsrisker genom att förbättra egen beredskap och intensifiera myndighetssamarbete

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 19.4.2013 16.41
Pressmeddelande

Översvämningarna har under de senaste åren lett till stora ekonomiska skador särskilt i Österbotten. Invånarna har också förorsakats mänskligt lidande när vattnet nått husen och näringsverksamheten lidit av vattenskador. Enligt inrikesminister Päivi Räsänen kan man förebygga översvämningarnas skadliga effekter genom att förbättra översvämningsvarningar och beredskap.

-Vädrets, havsvattnets och vattendragens tillstånd ska följas hela tiden och informationen om översvämningssituationen bör nå medborgarna, näringslivet och myndigheterna effektivt, pålitligt och snabbt, konstaterade Räsänen i dag, fredagen den 19 april, när hon bekantade sig med översvämningssituationen i Österbotten.

Räddningsmyndigheterna har redan i flera veckors tid berett sig på översvämningssituationen. Myndigheterna har också gett områdets invånare råd och handledning i egen beredskap. Utöver myndighetsverksamhet är det enligt Räsänen ytterst viktigt med egen beredskap. Enligt lagen är det på ägarnas, innehavarnas och verksamhetsutövarnas ansvar att för sin del bereda sig på att skydda människor, egendom och miljön i farliga situationer, bl.a. i översvämningssituationer.

- Avtalsbrandkårer och andra frivilliga som bistår myndigheterna förtjänar ett stort tack för sina insatser för att begränsa översvämningsskador, konstaterar Räsänen.

Närmare information: specialmedarbetare Niklas Andersson, tfn 050 559 7156, räddningsöverdirektör Pentti Partanen, tfn 050 456 0002.
 

Det senaste