Gå till aktuellt

Sotning av byggnader om virusepidemin drar ut på tiden

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 14.5.2020 15.28
Nyhet
Sotare.

Om coronavirusepidemin drar ut på tiden, inverkar detta på beställningen och utförandet av sotning av byggnaders eldstäder och rökkanaler. Inrikesministeriet rekommenderade den 31 mars 2020 att sådan sotning som inte är nödvändig ska skjutas upp till en senare tidpunkt under coronavirussituationen. Sotning av byggnader kan dock inte skjutas upp för en obestämd tid eller helt lämnas ogjord.

Enligt aktuella uppgifter kommer coronavirusepidemin och de exceptionella förhållandena att fortsätta en lång tid framöver. Av brandsäkerhetsskäl är det dock viktigt att ägarna inte skjuter upp sotningen av byggnaderna utan grund och att de eldstäder och rökkanaler som används regelbundet sotas med föreskrivna mellanrum. 

När det gäller sotning förutsätter epidemiläget och förhindrandet av smittspridning att såväl sotarna som kunderna tillägnar sig nya verksamhetssätt, eftersom sotningen huvudsakligen sker i bostadsutrymmen. Byggnadens ägare och innehavare ska på förhand komma överens med sotaren om skyddsåtgärder och skyddsförfaranden i varje enskilt fall. Detta är särskilt viktigt när det gäller personer över 70 år och andra som tillhör en riskgrupp.

Utöver regelbunden sotning ska byggnadens ägare eller innehavare hålla eldstäderna och rökkanalerna i sådant skick att de kan användas tryggt. Sotaren kan i det sotningsintyg som ges till kunden i större utsträckning anteckna även råd i hur man ska använda eldstaden. I sotningsintyget antecknas alltid sådana fel och brister som sotaren eventuellt upptäcker.

När byggnadens ägare planerar en lämplig sotningstidpunkt är det bra att beakta att uppvärmningsperiodens början i september–november traditionellt är en säsongstid inom sotningstjänster. Om sotning är aktuell under våren eller sommaren lönar det sig inte nödvändigtvis att flytta sotningen till hösten, då man kanske också annars måste köa för sotningstjänster. När sotning beställs är det också skäl att på förhand kontrollera priset på sotningen, eftersom prisregleringen för sotning upphörde 2019.

Trots virusepidemin är sotning nödvändig om eldstaden eller rökkanalen inte drar eller inte annars fungerar ordentligt. Sotning kan också vara nödvändig om sotningen redan för närvarande är mycket försenad. Byggnadens ägare ansvarar för underhållet av eldstäderna och rökkanalerna och för beställningen av sotning.

Ytterligare information:

Jaana Rajakko, överingenjör, tfn 0295 488 435, jaana.rajakko@intermin.fi 

Det senaste

Pressmeddelande
Pressmeddelande
Pressmeddelande
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 23.3.2023 14:36
Pressmeddelande
Pressmeddelande
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 28.2.2023 7:57