Gå till aktuellt

Räddningsväsendets internationella mätare har kartlagts

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 5.2.2016 12.43
Nyhet

Som en del av utarbetandet av räddningsväsendets nya strategi har forskare vid Teknologiska forskningscentralen VTT kartlagt hurdana mätare man i olika länder använder för att mäta räddningsväsendets effektivitet. Mätningen av effektiviteten utvecklas i flera länder. I en del av länderna har man först kommit igång, medan mätningen i t.ex. Tyskland och Förenta staterna är en fast och standardiserad del av verksamheten.

Undersökningen visade att mätningen av räddningsverksamheten har tre olika roller. För det första används verksamhetsmätarna för att mäta t.ex. räddningsverkens aktionsberedskapstid och antalet omkomna i bränder. Dessa mätare ser bakåt och resultaten påverkas också av många andra faktorer än räddningsväsendets egen verksamhet. För det andra används mätarna för att utveckla den egna verksamheten i en förebyggande riktning exempelvis genom utbildning och handledning. Mätningens tredje roll är att bemöta samhällsutvecklingen t.ex. genom att minska bränsleförbrukningen och utsläppen.

I Finland används få mätare som gäller hela landet och de ser i huvudsak bakåt, vilket betyder att räddningsväsendet självt inte i någon större grad kan påverka resultaten. De riksomfattande mätarna har inte någon stor styrande roll. Detta kan ses som en följd av räddningsverkets roll mellan statsförvaltningen och den kommunala förvaltningen. En stark styrande roll och framåtblickande riksomfattande målsättningar saknas.

Undersökningen finansierades av Brandskyddsfonden, inrikesministeriet och Teknologiska forskningscentralen VTT.

Läs mer: Pelastustoimen mittarit. Katsaus kansainvälisiin mittareihin (Sisäministeriön julkaisu 2/2016, på finska) http://www.intermin.fi/julkaisu/022016

Mera information från projektsidan:
http://www.intermin.fi/sv/utveckling/raddningsvasendets_strategi

På webbsidan kan du också prenumerera på nyheter till din e-post för att följa hur beredningen framskrider.

Ytterligare information

Tiina Männikkö, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 488 415, fornamn.efternamn@intermin.fi

Det senaste

Pressmeddelande
Pressmeddelande
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 29.9.2022 13:55
Pressmeddelande
Pressmeddelande
Pressmeddelande