Tillbaka

Räddningsväsendets nya strategi betonar kristålighet och enhetliga tjänster

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 31.5.2016 13.16
Pressmeddelande

Räddningsväsendets nya vision är ett tryggt och kriståligt Finland – i samarbete. Räddningsväsendets nya strategi fram till 2025 betonar samarbete mellan alla aktörer inom branschen och nära människorna. Målet är att förenhetliga räddningsväsendets tjänster i hela landet utan att pruta på kvaliteten. Samtidigt stärks den riksomfattande styrningen av räddningsväsendet. Strategin publicerades den 31 maj.

Enligt strategin stärker räddningsväsendet sin roll som samordnare i fråga om t.ex. storolyckor och beredskap inför dem, för att alla aktörer, såsom räddningsverken, avtalsbrandkårerna, polisen, den prehospitala akutsjukvården och andra partner ska fungera tillsammans på ett samordnat sätt.

Strategin fastställer riktlinjerna och målen inom räddningsväsendet för de kommande åren. Strategin blir praktik i och med reformen av räddningsväsendet, där ordnandet av räddningsväsendet överförs från kommunerna till fem landskap i början av 2019. Under reformen kommer man överens om vilka åtgärder som vidtas till följd av strategin för att också räddningsväsendets verksamhet ska reformeras och inte bara förvaltningsstrukturerna.

Under räddningsväsendets strategiarbete har nuläget och de kommande utmaningarna bedömts ingående. Svårigheterna inom den offentliga ekonomin och andra ändringar i omvärlden uppmuntrar till att ändra på verksamhetssätten så att räddningsväsendets goda funktionsförmåga ska upprätthållas också i fortsättningen.

Strategin bereddes i samarbete mellan inrikesministeriet och räddningsbranschen. I arbetet deltog räddningsverk, ansvarsområden för räddningsväsendet och beredskapen vid regionförvaltningsverken, Kommunförbundet, Finlands Avtalsbrandkårers Förbund och Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland (SPEK). Dessutom deltog Suomen Palomiesliitto (SPAL), Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena (JHL) och Finlands Brandbefälsförbund (SPPL) samt organisationer i anslutning till frivilligverksamheten inom räddningsväsendet i kartläggningen av nuläget och de kommande utmaningarna.

Räddningsväsendets nya strategi: www.intermin.fi/publikation/182016
Video om strategin: https://youtu.be/G21PCKEfZW4

Ytterligare information
Tiina Männikkö
, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 488 415, fornamn.efternamn@intermin.fi
Jouni Pousi, specialsakkunnig, tfn 0295 488 453, fornamn.efternamn@intermin.fi

Det senaste