Tillbaka

Reformen av räddningsväsendet träder i kraft den 1 januari 2020

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 10.7.2017 10.46
Pressmeddelande

Vid sina förhandlingar den 5 juli 2017 fattade regeringen beslut om att social- och hälsovårds- och landskapsreformen ska träda i kraft den 1 januari 2020. Reformen av räddningsväsendet framskrider enligt samma tidsplan som social- och hälsovårds- och landskapsreformen, vilket betyder att också reformen av räddningsväsendet träder i kraft samtidigt.

Samtidigt slog regeringen fast att riksdagens utskott får göra de ändringar som grundlagsutskottet förutsatt i förslagen till lag om ordnande av social- och hälsovård och landskapslag, som redan är under behandling i riksdagen. Till övriga delar är de lagförslag som hänför sig till social- och hälsovårds- och landskapsreformen inte öppna. I enlighet med grundlagsutskottets önskemål behandlas landskapslagen, lagen om ordnande av social- och hälsovård och lagen om kundens valfrihet inom social- och hälsovården samtidigt i riksdagen.

I enlighet med tidigare beslut genomförs reformen av räddningsväsendet som en del av social- och hälsovårds- och landskapsreformen. I fortsättningen ska ordnandet av räddningsväsendet skötas av 18 landskap, som alla har ett eget räddningsverk.

Ytterligare information:
Janne Koivukoski, beredskapsdirektör, tfn 0295 488 420, janne.koivukoski@intermin.fi
Jouni Pousi, specialsakkunnig, tfn 0295 488 453, jouni.pousi@intermin.fi

Det senaste