Tillbaka

Brandskyddsfondens pris för utveckling av ett miljövänligt flamskyddsmedel

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 12.10.2017 15.45 | Publicerad på svenska 12.10.2017 kl. 15.53
Pressmeddelande 107/2017

Brandskyddsfondens innovationspris 2017 gick till en forskargrupp vid institutionen för kemiteknik vid Åbo Akademi. Till gruppen hör professor Carl-Eric Wilén, doktorand Teija Tirri och projektforskare Melanie Aubert. Arbetsgruppen fick innovationspriset för förtjänstfull utveckling av ett nytt miljövänligt flamskyddsmedel.

På andra plats kom överbrandman Matti Salmi för utveckling av en helsele integrerad med en tryckluftsapparat. Fonden beviljade också två hedersomnämnanden som gick till Veli-Matti Karjalainen och Aki Rautava för utveckling av räddningskälkar.

Pristagarna offentliggjordes torsdagen den 12 oktober vid ett aktualitetsseminarium för räddningsväsendet i Jyväskylä. Prissumman är sammanlagt 20 000 euro varav vinnaren fick 15 000 euro och den som kom på andra plats 5 000 euro.

Det nya flamskyddsmedlet är halogenfritt

Den arbetsgrupp som fick första pris har utvecklat ett miljövänligt flamskyddsmedel med vilket man kan hindra plaster och annat material från att fatta eld. Det flamskyddsmedel som arbetsgruppen utvecklat baserar sig på s.k. sulfenamider som förhindrar uppkomsten av kemiska processer som upprätthåller förbränning. Innovationen i produkten är att den är halogenfri och på så sätt miljövänlig. Plast eller beläggningar kan förses med flamskyddsmedel under tillverkningsprocessen. Man kan dessutom impregnera det föremål som ska skyddas, t.ex. tyg eller träbaserat material. Också brandsäkerheten för hushållsmaskiner kan ökas med hjälp av produkten om man redan i tillverkningsskedet inkluderar flamskyddsmedel i t.ex. isoleringsmaterial i kylanläggningar.

– Vår utgångspunkt var att utveckla ett nytt, miljövänligt och halogenfritt flamskyddsmedel som skulle fungera i många olika användningsändamål. Det bästa med innovationen är att det endast behövs en liten mängd av vårt flamskyddsmedel och att medlet inte försämrar andra egenskaper hos det material som ska skyddas, berättar medlemmarna i den prisbelönta arbetsgruppen.

– Produkten förbättrar brandsäkerheten eftersom materialet blir självslocknande. Vår innovation har konstaterats överensstämma med flera brandsäkerhetsstandarder och därför kan den användas i många olika slutprodukter. Innovationen har testats ingående både i Finland och utomlands, konstaterar professor Wilén.

Med hjälp av ryggsele kan rökdykarna lämna en överraskande situation

Den ryggsele med hölje som Matti Salmi har utvecklat hjälper tillsammans med räddningslina och fallskyddsutrustning rökdykarna att lämna överraskande situationer där arbetssäkerheten äventyras, t.ex. att utrymma en brinnande byggnad. Möjligheten till nödutrymning från våningarna kan genomföras tryggt endast om räddaren antingen har en hel- eller halvsele under tryckluftsapparaten. Som en del av fallskyddsutrustningen bär räddaren automatiskt med sig en helsele i ett hölje när han eller hon tar på sig tryckluftsapparaten.

Helselen har fästs i tryckluftsapparaten i ett hölje som har tillverkats av flamsäkert tyg. Innovationen i produkten är att selen och tryckluftsapparaten är avskilda från varandra och att selen således inte är beroende av i vilket skick eller hur stark tryckluftsapparatens bärställning är. Tryckluftsapparaten är inte heller beroende av selen. Helselen är en kostnadseffektiv lösning när man inte kan skaffa ett personligt släckningsplagg med helsele för alla brandmän.

– Syftet var att skapa en utrustning där räddaren vid rökdykning har med sig en sele som behövs för nödutrymning även när det inte finns en sele i släckningsplagget. Jag tycker att det bästa med innovationen är att selen med hölje ger skydd för räddaren och höljet också skyddar remmarna i apparaten. Selen kan lösgöras lätt för annat arbete eller tas bort under en rökdykningsövning, berättar Salmi.

Hedersomnämnanden för produktutveckling för räddning i utmanande isförhållanden

Brandskyddsfondens hedersomnämnanden gavs för produktutveckling för räddning i utmanande isförhållanden.

Räddningskälken Pepo har skapats som livräddningsutrustning för ytbärgarna. Den har planerats för att effektivisera verksamheten i synnerhet i svåra isförhållanden. Produkten har utvecklats av brandmannen Veli-Matti Karjalainen.

I räddningsmetoden PIKE använder man PIKE-ytbärgningskälke som hjälpmedel. Ytbärgningskälken gör arbetet snabbare och lättare och ger ett extra skydd för räddarna i särskilt svåra isförhållanden långt borta från stranden. Brandmannen Aki Rautava har ansvarat för produktutvecklingen av PIKE-ytbärgningskälken.

Vad är Brandskyddsfondens innovationspris?

Syftet med Brandskyddsfondens innovationspris är att uppmuntra företag, sammanslutningar, personal inom räddningsbranschen och enskilda personer att utveckla nya, effektivare och säkrare anordningar, tillvägagångssätt och arbetsmetoder samt att förbättra räddningsbranschens synlighet och uppskattning i samhället. Priset kan beviljas en innovation som utarbetas av ett företag, en sammanslutning eller en enskild person och som avsevärt har främjat dessa mål. Innovationen kan vara en anordning, ett redskap eller en maskin, en arbetsmetod, ett tillvägagångssätt eller någon annan motsvarande ny uppfinning.

Video om innovationspriset och vinnarna: https://youtu.be/D9Xg_rSvcco

Läs mer om innovationspriset: www.psr.fi/innovaatiopalkinto

Ytterligare information

Carl-Eric Wilén, professor, tfn 050 409 6406 (Åbo Akademi)

Teija Tirri, doktorand, tfn 050 520 5152 (Åbo Akademi)

Melanie Aubert, projektforskare, tfn 040 762 2802 (Åbo Akademi)

Matti Salmi, överbrandman, tfn 040 746 5430 (Lapplands räddningsverk)

Veli-Matti Karjalainen, brandman, tfn 040 777 7344 (Mellersta Finlands räddningsverk)

Aki Rautava, brandman, tfn 050 330 1497 (Lapplands räddningsverk)

Johanna Herrala, generalsekreterare, tfn 0295 488 460 (Brandskyddsfonden)

Det senaste