Gå till aktuellt

Ny organisation för inrikesministeriets räddningsavdelning inför förvaltningsreformen inom räddningsväsendet

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 1.10.2020 15.10
Nyhet

I och med den förvaltningsreform inom räddningsväsendet som är under beredning kommer inrikesministeriet att få nya uppgifter. Efter reformen ansvarar inrikesministeriet bland annat för styrningen av vårdlandskapens och Helsingfors stads räddningsväsende. Den nya styrande rollen och de nya uppgifterna förutsätter en reform av strukturerna och processerna vid inrikesministeriets räddningsavdelning.

Räddningsavdelningens nya organisation inleder sin verksamhet den 1 oktober 2020. Vid räddningsavdelningen finns i fortsättningen följande enheter: strategi- och styrningsenheten, som fokuserar på styrningen, den strategiska planeringen och utvecklingen av räddningsväsendet, enheten för räddningsväsendet och nödcentralsverksamheten, enheten för juridiska frågor, enheten för civil beredskap och enheten för EU-frågor och internationella frågor. 

Enhetscheferna är Janne Koivukoski, räddningsråd (strategi- och styrningsenheten), Mika Kättö, lagstiftningsdirektör (enheten för juridiska frågor), Jussi Korhonen, direktör, civil beredskap (enheten för civil beredskap) och Veera Parko, direktör, internationella frågor (enheten för EU-frågor och internationella frågor). Tjänsten som chef för enheten för räddningsväsendet och nödcentralsverksamheten ledigförklaras i början av oktober. Chef för enheten för viss tid är räddningsöverinspektör Rami Ruuska till utgången av 2020.

I den nya organisationen syns att räddningsväsendets styrningsuppgifter ökar och att betydelsen av civil beredskap framhävs. Räddningsavdelningens nuvarande personal fortsätter i den nya organisationen. 

Ytterligare information
Kimmo Kohvakka, räddningsöverdirektör, tfn 0295 488 400, kimmo.kohvakka@intermin.fi
Tanja Ulvinen, ledande sakkunnig, tfn 0295 488 696, tanja.ulvinen@intermin.fi

Det senaste

Pressmeddelande
Pressmeddelande
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 28.2.2023 7:57
Pressmeddelande
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 22.2.2023 11:34
Pressmeddelande
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 17.2.2023 8:30