Tillbaka

Minister Risikko: Säkerheten kräver ett långsiktigt säkerställande av resurser

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 5.10.2017 13.42
Pressmeddelande 106/2017
Riitta Supperi, Keksi Team Finland

En långsiktig utveckling av den inre säkerheten förutsätter att också beslut om säkerhetsmyndigheternas resurser fattas på längre sikt och inte alltid för ett år åt gången, konstaterade inrikesminister Paula Risikko i samband med att strategin för den inre säkerheten Ett bra liv – en trygg vardag presenterades i Helsingfors. Statsrådet godkände ett principbeslut om strategin för den inre säkerheten den 5 oktober.

Regeringen har redan tidigare kommit överens om tyngdpunktsområdet säkerhet som ingår i strategin för den inre säkerheten. Förändringar i den säkerhetspolitiska omgivningen bemöts genom att förbättra säkerhetsmyndigheternas lägesbild, behörigheter och kapacitet. En långsiktig planering av resurser är ett sätt att trygga säkerhetsmyndigheternas kärnfunktioner och servicenivå.

- En långsiktig planering av resurser baserar sig på prognostiseringen av sådana samhälleliga förändringar som ligger bakom säkerhetsproblemen. Man kan inte bygga upp en tillräcklig kapacitet i en handvändning eller när någonting redan har hänt. Det kräver utbildning, utrustning och säkerställande av andra verksamhetsförutsättningar redan i god tid. Exempelvis grundutbildningen för polis tar tre år.

Säkerhet är olika saker för var och en

Återkommande säkerhetsproblem i vardagen hopas i mycket stor utsträckning hos en liten del av befolkningen. Till exempel begår mindre än fem procent av befolkningen över hälften av alla brott medan tio procent av befolkningen upplever över två tredjedelar av allt våld. Säkerhetsproblemen eller säkerhetsbehoven hos t.ex. äldre eller barnfamiljer är mycket olika.

– När vi pratar om säkerheten, måste vi alltid fundera på vems säkerhet det gäller och hur vi bemöter just de säkerhetsbehoven på ett effektivt sätt. Samma sätt att främja säkerheten fungerar inte för alla, framhävde minister Risikko.

Ytterligare information

Tiina Rytilä, specialmedarbetare, tfn 0295 488 208 (begäran om intervjuer med minister Risikko)
Ari Evwaraye, strategichef, tfn 0295 488 373, ari.evwaraye@intermin.fi (Strategin om den inre säkerheten)

Det senaste