Gå till aktuellt

Kanslichef Päivi Nerg: Den inre säkerheten är en oskiljaktig del av säkerhetspolitiken

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 12.5.2015 13.15
Pressmeddelande

I och med förändringarna i säkerhetsmiljön är den inre och yttre säkerheten närmare förknippade med varandra än tidigare och det är allt svårare att definiera gränsen mellan dem. Båda påverkas av samma utvecklings- och riskfaktorer.

- Betydelsen och vikten av den inre säkerheten har ökat samtidigt som vår säkerhetsmiljö håller på att förändras. Ett av den nya regeringens mest betydande projekt är att inleda strategin för den inre säkerheten som för sin del svarar mot den kraftiga förändringen i den nationella och internationella omvärlden, säger inrikesministeriets kanslichef Päivi Nerg.

Den inre säkerheten utgör den tredje pelaren av säkerheten vid sidan av utrikes- och säkerhetspolitiken. Enligt Nerg går det inte att sköta utrikes- och säkerhetspolitiken på ett trovärdigt sätt utan ett gott läge för den inre säkerheten, vilket innebär förtroende för myndigheter och myndigheternas funktionsförmåga, fungerande demokrati, mänskliga rättigheter och förtroende för samhällets verksamhet.

När det gäller att garantera säkerheten framhävs förutom den operativa myndighetsverksamheten mer än förr också bl.a. kommunernas roll, samarbetet med frivilligorganisationer och olika förvaltningsområden samt betydelsen av näringslivet och forskningen. Den nya strategin för den inre säkerheten kommer också att svara mot denna förändring.

Dessutom fäster Nerg uppmärksamhet vid den inre säkerhetens resurser. Hon anser att tillräckliga resurser bör tryggas och verksamheten förnyas. Den parlamentariska arbetsgrupp som hade till uppgift att utreda behoven av resurser inom den inre säkerheten och rättsvården överlämnade sin rapport till inrikesministeriet i mars. Nerg är av samma åsikt som arbetsgruppen.

- Ett anslag som motsvarar besparingarna enligt rambeslutet i våras bör återföras till helheten för den inre säkerheten och rättsvården. Jag hoppas att det parlamentariska samförstånd som nåddes i mars bidrar till att under den kommande regeringsperioden garantera stabila verksamhetsresurser för alla myndigheter som ansvarar för den inre säkerheten, konstaterar Nerg.

Ytterligare information: kanslichef Päivi Nerg, tfn 0295 418 803

Det senaste

Kimmo Kohvakka. Pressmeddelande
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 21.9.2023 14:32
Inrikesminister Mari Rantanen framför Berghälls räddningsstation. Pressmeddelande
Pressmeddelande
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 14.9.2023 9:06
Pelastajia menossa sisälle rakennukseen. Pressmeddelande
Henkilö tarkastaa rekassa olevaa materiaalia. Pressmeddelande
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 31.8.2023 10:00