Gå till aktuellt

Två finländska experter till Sierra Leone

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 13.11.2014 15.22
Pressmeddelande

Inrikesministeriet skickar två finländska tekniska experter i uppbyggnad av basläger till Sierra Leone i Afrika för att delta i en insats inom ramen för International Humanitarian Partnership (IHP). Lägret skickas på begäran av FN:s världshälsoorganisation WHO och är en del av den internationella operationen mot ebolaviruset.

De finländska experterna fick utrustning och inskolning i anknytning till operationen i Krishanteringscentret i Kuopio förra veckan. Inskolningen fortsätter i Norge i slutet av den här veckan tillsammans med personal från andra länder som deltar i operationen. Inskolningen i Norge ordnas av Norwegian Directorate for Civil Protection (DSB).

Lägerteknikerna åker till Sierra Leone med transport som ordnas av Norge. De kommer att vara medlemmar i ett samnordiskt team och de har till uppgift att bygga upp ett läger med kapacitet för ca hundra personer samt att i ett senare skede underhålla lägret. Lägret kommer att fungera som inkvartering för FN-arbetare i området. För finländarnas del bedöms uppdraget ta ca sex veckor.

Krishanteringscentret
www.cmcfinland.fi

International Humanitarian Partnership
www.ihp.nu

Ytterligare information:
Eero Kytömaa
, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 448 440

Det senaste

Pressmeddelande
inrikesministerietkommunikationsministeriet Räddningsväsendet, 7.12.2022 6:59
Pressmeddelande
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 2.12.2022 13:57
Pressmeddelande
Pressmeddelande
arbets- och näringsministerietinrikesministeriet Räddningsväsendet, 30.11.2022 16:04