Tillbaka

Inrikesminister Rantanen förlänade förtjänstmedaljerna för befolkningsskyddsarbete

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 15.5.2024 17.41
Pressmeddelande

Inrikesminister Mari Rantanen förlänade förtjänstmedaljer för befolkningsskyddsarbete av 1. och 2. klass. Förtjänstmedalj för befolkningsskyddsarbete beviljas personer som arbetat förtjänstfullt eller särskilt förtjänstfullt till förmån för befolkningsskyddet.

Mottagare av medalj av 1. klass

Petri Aalto, ledande sakkunnig
Laura Aitolehti, överinspektör
Juha Alander, beredskapschef
Marco Ehrstén, chef för lägescentral
Mika Gröndahl, direktör
Minna Halén, planerare
Mikko Hiltunen, räddningsöverinspektör
Mikko Hirvi, kommendör
Markus Hirvonen, landskapsdirektör
Janne Huusko, beredskapschef, flottiljamiral
Sini Hyvönen, beredskapschef
Ilja Iljin, kommendör
Elias Jokila, specialsakkunnig
Juha Kaitera, generalsekreterare
Mika Kajander-Avellán, major
Mikko Karvonen, beredskapssamordnare
Tuula Kaisa Kekki, forskningschef, politices doktor
Heikki Kervinen, brandchef
Karri Kirjasuo, beredskapsöverläkare
Risto Koponen, finansråd
Saija Kuivalainen, enhetschef
Timo Kuossari, räddningschef
Tero Kuusisto, direktör
Lasse Kylén, beredskaps- och säkerhetsdirektör
Mika Kynsijärvi, räddningschef
Pekka Johannes Kyrenius, laboratorieingenjör, teknologie licentiat
Heli Laapotti, beredskapschef
Irina Laurila, överinspektör
Antti Lautela, överinspektör
Sampsa Lintunen, räddningsöverinspektör
Krista Lyyra, specialsakkunnig
Jouko Kalervo Manninen, stadsdirektör
Martin Johannes Mitikka, verkställande direktör
Keijo Mäki, byggnadschef
Panu Nurmivaara, brandingenjör
Annika Parsons, lagstiftningsråd
Kirsi Pimiä, kanslichef
Jani Pitkänen, räddningskommendör
Marko Pukkinen, överdirektör
Tove Ruokoja, specialsakkunnig
Matti Sarasmaa, generalmajor
Klaus Seppänen, avdelningsstabsofficer
Mervi Simoska, kommundirektör
Tom Henrik Tallberg, räddningsöverinspektör
Jussi Terho, byråchef
Pekka Tiainen, räddningsöverinspektör
Juhani Tikkanen, direktör för kompetensområdet produktionstjänster
Teemu-Taavetti Toivonen, räddningschef
Antti Sakari Tölli, beredskapschef
Jari Pekka Vanhatapio, produktionschef
Juha Vilkki, räddningsöverinspektör

Mottagare av medalj av 2. klass

Pia Maarit Heikura, daghemsföreståndare 
Timo Heino, signalmästare
Pekka Hokkanen, landskapsdirektör
Markus Honkanen, planerare
Miika Huovinen, major
Mika Huuskola, regional brandmästare
Jari Petteri Iskanius, ekonomi- och finansieringsdirektör
Kimmo Janhunen, ledande sakkunnig
Sami Petteri Kanerva, räddningschef
Simo Karlsson, ledande sakkunnig
Minna Kettunen, beredskapsplanerare
Jarno Rainer Kivistö, ledande brandinspektör
Tuomas Klimoff, chef för ansvarsenhet
Jorma Kuikka, akutvårdschef
Tomi Kuula, jurist
Heidi Anneli Laari, undervisningschef
Harri Lehto, enhetschef
Pasi Reino Herman Leimi, sektordirektör    
Hanna Leinonen, brandchef
Jenni Lintula, kommunikationschef
Lauri Liusvaara, regeringsråd
Peter Lönnberg, chef för underhåll av elektronik
Juha Murtonen, regional brandchef
Sanna Mari Natunen, utvecklingschef för välfärdstjänster
Mirva Pauliina Nousiainen, direktör för småbarnspedagogik
Ahmed Ouf, skyddsrumsinspektör
Olavi Pauri, serviceman för laboratorieutrustning
Nina Piela-Tallberg, räddningschef
Juha Rajala, räddningschef
Leena Mari Routti
Jukka Ruuskanen, brandchef
Jarmo Saarijärvi, yrkeshandledare
Kari-Pekka Salmikivi, lektor
Pauli Salminen, fastighetsservicechef
Ari Särkkä, brandmästare
Pertti Vesaaja, regional brandchef
Marja-Riitta Vest, ordförande
Raila Viljamaa, brandingenjör
Henri Vänni, regional brandmästare
Paula Werning, ordförande, riksdagsledamot

Det senaste