Tillbaka

Finland skickar materialhjälp till Lettland för hantering av det svåra coronaläget

inrikesministerietsocial- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 29.10.2021 15.58 | Publicerad på svenska 1.11.2021 kl. 11.42
Pressmeddelande 134/2021

Finland skickar sex respiratorer till Lettland för hantering av det svåra coronaläget. Materialhjälpen sänds via Europeiska unionens civilskyddsmekanism.

Myndigheterna i Lettland har begärt materiellt bistånd från EU-länderna eftersom covid-19-läget snabbt har försämrats i landet. Finland har erbjudit Lettland sex respiratorer och Lettland har i dag meddelat att landet godkänner erbjudandet.

Materialet sänds via EU:s civilskyddsmekanism som en del av unionens gemensamma biståndsinsats. Det europeiska centret för samordning av katastrofberedskap samordnar biståndet och stöder de medlemsstater som sänder bistånd när det gäller transportkostnaderna och att ordna logistiken.

Inrikesministeriet, social- och hälsovårdsministeriet och Försörjningsberedskapscentralen samarbetar vid lämnandet av bistånd. Inrikesministeriet beslutar om och samordnar Finlands verksamhet inom ramen för EU:s civilskyddsmekanism och finansierar materialanskaffningen. Social- och hälsovårdsministeriet beslutar om användningen av den medicintekniska utrustning som Försörjningsberedskapscentralen lagrar samt om anskaffning av utrustning för hälso- och sjukvård som behövs i coronaläget för säkerhetsupplagring. Försörjningsberedskapscentralen upprätthåller statens säkerhetsupplag, sköter planeringen i anslutning till det och samarbetar med olika aktörer när det gäller säkerhetsupplagringen.

Ytterligare information:
Pekka Tiainen, specialsakkunnig, inrikesministeriet,
tfn 050 456 4477, pekka.tiainen@govsec.fi

Jaakko Pekki, direktör, Försörjningsberedskapscentralen,
tfn +358 29 505 1015, jaakko.pekki@nesa.fi

Pekka Tulokas, beredskapsdirektör, social- och hälsovårdsministeriet,
tfn +358 295 163 202, pekka.tulokas@gov.fi

Det senaste

Pressmeddelande
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 23.2.2024 13:52
Pressmeddelande
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 25.1.2024 14:18
Nyhet
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 19.1.2024 13:02
Pressmeddelande
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 15.1.2024 15:00