Tillbaka

Finland skickade bussar som är avsedda för skoltransporter till Ukraina

inrikesministerietkommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 7.12.2022 6.59
Pressmeddelande
Bild: Europeiska unionen 2022

Onsdagen den 7 december skickade Finland iväg bussar till Ukraina. Avsikten är att bussarna ska vara till hjälp vid skoltransporter för ukrainska barn och unga. Donationen är en del av EU:s solidaritetskampanj. Rysslands invasion av Ukraina har påverkat uppskattningsvis 5,7 miljoner skolbarn i Ukraina efter att många skolor har förstörts i bombningar.

-    När vintern närmar sig har Ryssland trappat upp sina attacker mot civila mål. Skadorna är omfattande och därför behövs det många slags hjälp i Ukraina. Det råder brist på till exempel fungerande fordon i landet. Finland har också sänt bland annat bistånd inom energisektorn, läkemedel och utrustning för hälso- och sjukvård till Ukraina. Vi fortsätter att skicka bistånd utifrån Ukrainas önskemål. Jag vill tacka alla som erbjudit hjälp, säger inrikesminister Krista Mikkonen.

Finland kommer att skicka fler bussar till Ukraina mot slutet av året. Avsikten är att det ska skickas minst 20 bussar, varav de fem första sändes på onsdagen. Bussarna doneras av bussföretag. Koiviston auto Oy, Pohjolan Liikenne och Erkki Itkonen Oy har gett donationer.

Företagens donationer utgör en betydande del av det materialbistånd som Finland skickar till Ukraina.

-    Även mitt i kriget tar ukrainarna sikte på framtiden. Innan kriget är vunnet och Finland enligt president Zelenskyjs begäran kan stödja Ukraina i återuppbyggnaden av utbildningssystemet, måste vardagen fortsätta trots kriget. De bussar som nu skickas till Ukraina hjälper barnens skolskjutsar på ett konkret sätt, säger kommunikationsminister Timo Harakka

Bussarna skickas via Europeiska unionens civilskyddsmekanism (European Union Civil Protection Mechanism). I Finland är det inrikesministeriet som samordnar statsförvaltningens civila bistånd.

Efter februari har Finland skickat mångsidigt materialbistånd till Ukraina

Sedan februari har Finland skickat 50 långtradare med civilt materialbistånd till Ukraina och fyra till Moldavien. Det har även skickats sex släckningsbilar och 13 ambulanser till Ukraina. Det civila materialbiståndets värde uppgår till över fyra miljoner euro. För närvarande bereds dessutom flera försändelser vars sammanlagda värde uppgår till flera miljoner euro. 

Dessutom har experter skickats till Polen, Moldavien, Slovakien och det europeiska centrumet för samordning av katastrofberedskap (Emergency Response Coordination Centre, ERCC) för att stödja samordningen av det bistånd som lämnas genom EU:s civilskyddsmekanism. ERCC samordnar det bistånd som man lämnar till Ukraina och dess närområden genom civilskyddsmekanismen.  

Ukraina kommer att behöva hjälp under en lång tid framöver

Den pågående biståndsinsatsen är exceptionell och behovet av bistånd förväntas ännu fortsätta under en lång tid. Till följd av de attacker som trappats upp under hösten finns det ett massivt behov av utrustning särskilt inom energisektorn. Hela samhället från befolkningen till de myndigheter som upprätthåller samhällets funktioner behöver även i fortsättningen materialbistånd av olika slag. Civila förnödenheter som behövs för närvarande är bland annat läkemedel, första hjälpen-material, utrustning för nödbostäder, vattenreningstabletter, minröjningsutrustning, skyddsutrustning och material för motåtgärder på CBRN-området (kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära hot), reservkraftaggregat och bränsle. Behoven förändras hela tiden.  

Inrikesministeriet samordnar de donationer som kommer bland annat från företag och den offentliga förvaltningen i Finland. Det effektivaste sättet för privatpersoner att hjälpa är att donera pengar till biståndsorganisationer. Donerade varor och förnödenheter levereras till dem som behöver hjälp via EU:s civilskyddsmekanism och i samarbete med ansvariga myndigheter i Ukraina. Europeiska kommissionen samordnar det bistånd som ges via civilskyddsmekanismen. På så sätt säkerställs att donationernas väg kan följas och att de säkert når fram.

Ytterligare information:
Pekka Tiainen, specialsakkunnig, tfn 0295 488 227, pekka.tiainen@govsec.fi 
Mikko Jalo, inrikesministerns specialmedarbetare, tfn 050 304 8522, mikko.jalo@gov.fi (förfrågningar om intervjuer med inrikesministern)
Antti Malste, specialmedarbetare, tfn 050 400 1628, antti.malste@gov.fi (förfrågningar om intervjuer med kommunikationsministern)

Det senaste