Tillbaka

En förstudie om översyn av lagen om nödcentralsverksamhet inleds

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 3.5.2019 14.57
Nyhet

Inrikesministeriet har inlett en förstudie om behoven att se över lagen om nödcentralsverksamhet. Syftet med projektet är att kartlägga behoven att ändra lagstiftningen i synnerhet när det gäller nödcentralsverksamheten, styrningen av verksamheten, Nödcentralsverkets register samt förvarandet och utlämnandet av uppgifter. Avsikten är att samtidigt utreda andra ändringsbehov i anslutning till lagstiftningen om nödcentraler.

–Nödcentralsverksamheten utvecklas i samarbete mellan olika myndigheter. I år har Nödcentralsverket infört ett nytt nationellt nödcentralsdatasystem (ERICA), som används också av polisen, räddningsväsendet, social- och hälsovårdsväsendet och Gränsbevakningsväsendet. Omvärlden och bestämmelserna om den – t.ex. när det gäller datasekretessen – har ändrats, och därför är det nu aktuellt att kartlägga behoven av lagstiftningsändringar och utvecklingsobjekten, berättar konsultativa tjänstemannen Johanna Hakala, som leder projektet.

Projektets mandatperiod löper ut den 31 december 2019.

Ytterligare information

Johanna Hakala, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 488 452, johanna.hakala@intermin.fi

Det senaste