Gå till aktuellt

Budgetförslaget för 2016: Extra satsningar på inre säkerhet

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 14.8.2015 12.25
Pressmeddelande

Inrikesministeriet föreslår ett anslag på sammanlagt 1 243 miljoner euro för sitt förvaltningsområde. I summan ingår inrikesministeriets andel av den ökning av anslagen för inre säkerhet på 50 miljoner euro som man kom överens om i regeringsprogrammet. Med hjälp av det ökade anslaget bibehålls den inre säkerheten på nuvarande nivå 2016. Sammantaget motsvarar budgetförslaget för inrikesministeriets förvaltningsområde för 2016 det innevarande årets nivå.

- Jag är mycket nöjd över att den tilläggssatsning på inre säkerhet som man kom överens om under regeringsförhandlingarna också ingår i budgetförslaget som finansministeriet offentliggjorde i dag. På detta sätt är det möjligt att trygga den goda nivån på den inre säkerheten i Finland, konstaterar inrikesminister Petteri Orpo.

Vid inrikesministeriet förstår man behovet av besparingar inom statsfinanserna och utvecklar kontinuerligt kostnadseffektiviteten inom hela förvaltningsområdet. Inrikesministeriet kommer att inleda beredningen av en redogörelse om den inre säkerheten omedelbart för att dess resultat ska vara tillgängliga redan våren 2016 då planen för de offentliga finanserna för 2017–2020 bereds.

Programmet för bekämpning av grå ekonomi föreslås fortsätta

Inrikesministeriet föreslår en budget på 714 miljoner euro för polisväsendet. Avsikten är att 20 miljoner euro av regeringsprogrammets tilläggsanslag för den inre säkerheten ska anvisas polisen. Inrikesministeriet föreslår att programmet för bekämpning av grå ekonomi fortsätter fram till slutet av 2019. För detta föreslås ett anslag på 6,4 miljoner euro för polisen.

För skyddspolisen föreslås en budget på 19 miljoner euro. Från ingången av nästa år blir skyddspolisen direkt underställd inrikesministeriet.

Ett tilläggsanslag på fyra miljoner euro till Migrationsverket för behandling av asylansökningar

Ett anslag på totalt 77 miljoner euro föreslås för Migrationsverkets och de statliga förläggningarnas omkostnader, mottagandet av flyktingar och asylsökande samt samhällsorienteringen för återflyttare. Antalet asylsökande har ökat betydligt jämfört med de föregående åren. Inrikesministeriet föreslår ett tilläggsanslag på fyra miljoner euro till Migrationsverket för anställning av personal för att ansökningarna också i fortsättningen kan behandlas inom skälig tid. Dröjsmål i behandlingen av ansökningar medför betydande merkostnader bl.a. i form av utgifter för förläggningarna.

Åtta miljoner euro av tilläggsanslaget för inre säkerhet till Gränsbevakningsväsendet

För Gränsbevakningsväsendets omkostnader föreslås ett anslag på 231 miljoner euro. Avsikten är att åtta miljoner euro av regeringsprogrammets tilläggsanslag för den inre säkerheten ska anvisas Gränsbevakningsväsendet.
För räddningsväsendets och nödcentralverksamhetens utgifter föreslås ett anslag på 62 miljoner euro. I summan ingår de 1,44 miljoner euro av tilläggsanslaget för den inre säkerheten som anvisats Nödcentralsverket.

IKT-projekten ökar produktiviteten

Inom polisen, Nödcentralsverket och skyddspolisen pågår betydande IKT-projekt vars anslag ingår i ministeriets budgetförslag. I fortsättningen ökar man produktiviteten och sparar resurser t.ex. genom att sammanslå polisens splittrade informationssystem till ett nytt styrningssystem för verksamheten.

Budgetpropositionen för inrikesministeriets förvaltningsområde för 2016 (på finska):
Planering av verksamheten och ekonomin

Ytterligare information:
Päivi Nerg
, kanslichef, tfn 0295 418 803, Jukka Aalto, avdelningschef, tfn 0295 488 510, 040 570 51 24
Det senaste

Kimmo Kohvakka. Pressmeddelande
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 21.9.2023 14:32
Inrikesminister Mari Rantanen framför Berghälls räddningsstation. Pressmeddelande
Pressmeddelande
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 14.9.2023 9:06
Pelastajia menossa sisälle rakennukseen. Pressmeddelande
Henkilö tarkastaa rekassa olevaa materiaalia. Pressmeddelande
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 31.8.2023 10:00