Tillbaka

Strategin för den inre säkerheten bygger upp världens tryggaste land

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 5.10.2017 13.18
Pressmeddelande 105/2017

Strategin för den inre säkerheten Ett bra liv – en trygg vardag är en färdplan med hjälp av vilken Finland i enlighet med regeringsprogrammets vision blir världens tryggaste land. Inre säkerhet innebär att människor i Finland kan åtnjuta de rättigheter och friheter som samhället erbjuder utan rädsla eller otrygghet som beror på brottslighet, störningar, olyckor eller andra tråkiga nationella eller internationella fenomen. Statsrådet godkände ett principbeslut om strategin för den inre säkerheten den 5 oktober.

Prognostiseringen lyfter fram den inre säkerhetens utmaningar

Strategin innehåller en prognostiseringsdel där man beskriver de förändringskrafter som påverkar Finlands inre säkerhet under de närmaste åren. Omgivningen för Finlands inre säkerhet är allt mer invecklad och påverkas även av omständigheter utanför Finland. I framtiden är det mer sannolikt än tidigare att det kommer att ske förändringar i säkerhetsläget, och det är svårt att förbereda sig för dem på förhand. Den viktigaste utmaningen för den inre säkerheten är den ökande och mångbottnade utslagningen. Den ökar risken för samhälleliga störningar och bestämmer till stor del omfattningen för de säkerhetsmyndighetstjänster som behövs.

Åtgärderna i strategin genomförs i brett samarbete

Ca 100 experter från över 30 organisationer har deltagit i beredningen av strategin. Också genomförandet av det åtgärdsprogram som hör till strategin kräver satsningar från hela samhället. Flera olika aktörer ansvarar för genomförandet. Åtgärdsprogrammet innehåller åtta helheter:

  • analys och prognostisering
  • behörighet och kapacitet
  • säkerhet i vardagen
  • säkerhetskompetens och förmåga att klara av kriser
  • säkerhetsinnovationer
  • styrning av den inre säkerheten
  • landskapens och kommunernas säkerhetsarbete
  • uppföljning

Genom strategin försöker man inte svara på alla delfaktorer inom säkerheten. Strategin koncentrerar sig på sådana fenomen där riskerna som berör den dagliga säkerheten har ökat under de senaste åren eller som inom den närmaste framtiden bedöms medföra olägenheter för hela samhällets eller en stor befolkningsgrupps säkerhet.

Strategin för den inre säkerheten -publikation

Ytterligare information

Päivi Nerg, kanslichef, tfn 050 456 1012, paivi.nerg@intermin.fi
Ari Evwaraye, strategichef, tfn 0295 488 373, ari.evwaraye@intermin.fi

Det senaste