Gå till aktuellt

Brandkorset till Helena Lindberg, tidigare generaldirektör för Sveriges MSB

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 10.5.2017 9.16
Pressmeddelande 46/2017

Inrikesminister Paula Risikko har förlänat Helena Lindberg brandkorset. Lindberg var generaldirektör för Sveriges MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) 2009–2017. Lindberg har på ett betydande sätt främjat och utvecklat det nordiska samarbetet inom räddningsväsendet och beredskapen.

Brandkorset är räddningsbranschens högsta hederstecken, som kan förlänas som erkänsla till personer som har utmärkt sig inom släcknings- och räddningsarbetet samt som pris för förtjänstfull tjänstgöring inom brandkåren eller i annat brandskyddsarbete. Brandkorset kan också förlänas en person som genom sin sakkunskap eller på något annat sätt effektivt har bistått vid brandskyddsarbete.

Ytterligare information

Esko Koskinen, räddningsöverdirektör, tfn 0295 418 840, esko.koskinen@intermin.fi

Det senaste

Pressmeddelande
Pressmeddelande
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 29.9.2022 13:55
Pressmeddelande
Pressmeddelande
Pressmeddelande