null Räddningsverket redo att donera ambulans och utrustning till Ukraina

Räddningsverket redo att donera ambulans och utrustning till Ukraina

Utgivningsdatum 4.3.2022 11.11
En ambulans i en fordonshall.
Ambulansen som kan doneras till Ukraina fungerar som räddningsverkets reservenhet.

Räddningsverket i Östra Nyland är redo att skicka en ambulans samt utrustning till Ukraina. Hjälpen är värd cirka 25 000 euro. Stadsstyrelsen i Borgå behandlar ärendet på sitt möte 7.3.2022.

Särskilt utrustning som används inom akutvården kan skickas till Ukraina.

– Det finns ett stort behov av vårdartiklar i Ukraina. Den utrustning som vi föreslår att doneras är till för den akuta hjälp som behövs i en krigszon, berättar räddningsdirektör Peter Johansson vid Räddningsverket i Östra Nyland.

Räddningsverket i Östra Nyland har beredskap att skicka bland annat en ambulans som har tagits ur bruk. Dessutom kan räddningsverket donera cirka fem defibrillatorer som har tagits ur bruk, lätta hjälmar för akutvårdare, lätta bårar och andra vårdartiklar. Hjälpen är värd cirka 25 000 euro.

 – All utrustning som skickas är användbar, konstaterar Johansson. Ambulansen har fungerat hos oss som en extra reservenhet.

Inrikesministeriet har bett räddningsverken att leverera utrustning koordinerat via ministeriet. Ministeriet ansvarar för transporten och för det att utrustningen når fram till rätt mottagare.

Stadsstyrelsen i Borgå behandlar den eventuella donationen på sitt möte 7.3.2022.

​​​

Itä-Uusimaa Räddningsverket i östra Nyland