null 2021 livligt år för Räddningsverket i Östra Nyland

2021 livligt år för Räddningsverket i Östra Nyland

Utgivningsdatum 17.1.2022 12.36
Brandmän släcker en eldsvåda på ett höghustak.
Eldsvådan på ett höghustak i Näse i Borgå i oktober var en stor händelse år 2021.

Akutvårdens uppdrag ökar stadigt i antal. Ingen dog i eldsvådor i fjol.

År 2021 skötte Räddningsverket i Östra Nyland totalt 2 300 räddningsuppdrag. Antalet var ungefär det samma som det genomsnittliga antalet under de tidigare åren.

De flesta uppdragen var inom första insatsen, totalt 589 i fjol. En räddningsenhet, till exempel en släcknings- eller manskapsbil, deltar i första insatsens uppdrag. Antalet uppdrag inom första insatsen var betydligt större än under det föregående året, då användningen av första insatsens enheter var begränsad på grund av coronaläget.

Inga dödsoffer i bränder

Antalet bränder år 2021 var totalt 217, varav 41 var byggnadsbränder. Antalet bränder var ungefär det samma som det genomsnittliga antalet under tidigare år. År 2021 skedde inga branddödsfall i östra Nyland. Eldsvådan på ett höghustak i Näse i oktober var ett stort och för räddningsverksamheten krävande uppdrag.

Det gjordes brandutredningar om totalt 26 bränder. I ett uppdrag gavs handräckning till Mellersta Nylands räddningsverk. Räddningsverken i Helsingfors och Nyland samarbetar tätt inom räddningsverksamheten men också till exempel inom brandutredningar.

På sommaren sysselsattes räddningsverket som vanligt av terrängbränder, av vilka några var exceptionellt långt ifrån vägar eller på ställen som var svåra att nå av andra orsaker. Personal och utrustning från räddningsverket och avtalsbrandkårer deltog också i släckningen av den stora terrängbranden i Kalajoki.

Antalet skadebekämpningsuppdrag var 214, vilket var ungefär det samma som det genomsnittliga antalet under de tidigare åren. Antalet stormdagar i Finland år 2021 var ungefär det samma som under tidigare år i genomsnitt.
Antalet inspektionsuppdrag i anslutning till brandlarmanläggningar och -varnare var 285 och antalet övriga inspektionsuppdrag 223.

Under år 2021 larmades avtalsbrandkårer till depåberedskap totalt 149 gånger. Största delen av dessa larm gällde för avtalsbrandkårerna i Borgå (68) och Lovisa (47). Oftast larmades Loviisan VPK (39), Borgå FBK (27), Nickby-Kyrkoby FBK (25) och Hamarin VPK (23) till depåberedskap.

Rekordantal trafikolyckor i januari

Under år 2021 var antalet uppdrag i anslutning till trafikolyckor 345, varav åtta var sjötrafikolyckor. Under en granskningsperiod på tio år har antalet uppdrag i anslutning till trafikolyckor varit 276–343 per år. Det betyder att det gångna året var det livligaste vad sådana uppdrag beträffar.

De flesta trafikolyckorna skedde i januari 2021 (51), då det snöade ofta och mycket, i synnerhet i områdets västra delar. Jämfört med det genomsnittliga antalet trafikolyckor i januari var antalet uppdrag nästan dubbelt. Samtidigt slogs det månatliga rekordet i trafikolyckor under hela räddningsverkets historia.

Också i december 2021 var föret svårt inom hela området, vilket märktes i antalet uppdrag i anslutning till trafikolyckor.

Jourhavande brandinspektören kontaktades över 1 200 gånger

Inom uppgiftsområdet riskhantering var antalet åtgärder år 2021 totalt 4 220. Åtgärderna omfattade bland annat brandsyner och expertutlåtanden. Självutvärderingsblanketten för brandsäkerhet skickades under året till 2 397 objekt. Hela 97 % av blanketterna returnerades ifyllda. Riskhanteringen gjorde 89 stickprov i självutvärderingsobjekten. Den jourhavande brandinspektören kontaktades 1 224 gånger under året.

Räddningsverket ordnade säkerhetsutbildning speciellt för elever på årskurs 8, daghem och personalen i vårdinrättningar. Utbildning ordnades också för nya målgrupper och till exempel på evenemang för allmänheten. På grund av coronasituationen ordnades utbildningen på distans. Målet för säkerhetsutbildningar år 2021 (3 %) överskreds trots pandemin, och nästan fyra procent av områdets invånare fick utbildning.

Akutvårdens uppdrag ökade i antal

Räddningsverket i Östra Nyland producerar tjänster inom prehospital akutsjukvård till HUS Akuten. Under år 2021 skötte räddningsverkets akutvårdsenheter totalt 13 258 uppdrag. Antalet uppdrag ökade med 9 procent från föregående år. Uppdragen har ökat tre år i rad. De akutvårdsenheter som är positionerade i Borgå fick flest uppdrag.

Av alla uppdrag var en dryg tredjedel (38 procent) A- eller B-uppdrag som körs som larmkörning.
I cirka 42 procent av uppdragen transporterades patienten inte till fortsatt vård. Sådana situationer beror ofta på att patienten inte behövde besöka jouren, kunde vårdas på platsen eller fick annan transport till vård. Över 500 uppdrag inhiberades innan enheten nådde platsen.