Tillbaka

Den nya räddningschefen Marko Rostedt är en erfaren räddare

Utgivningsdatum 27.6.2023 11.28 | Publicerad på svenska 19.9.2023 kl. 9.49
Pressmeddelande
räddningschef Marko Rostedt
Marko Rostedt började som räddningschef vid Helsingfors räddningsverk den 1 juli.

Marko Rostedt började som räddningschef vid Helsingfors räddningsverk den 1 juli. Han flyttade till positionen inifrån huset från positionen som chef för den operativa serviceenheten.

Marko Rostedt som började som räddningschef i början av juli började sin karriär 1999 när han tog examen som räddningsman. Han beskriver sig själv som en person som har genomgått en lång rad utbildningar, där han började som räddare, gick vidare till underbefäls- och befälskurser, sedan till en dykarkurs och MIRG-räddare. Dessutom har Rostedt avlagt kurserna och utbildningarna för Finlands internationella räddningsverksamhet.

”Jag har varit och är fortfarande intresserad av att utveckla mig själv och det finns många möjligheter till specialisering inom räddningsbranschen”, säger Rostedt.

Innan han kom till Helsingfors räddningsverk hade han arbetat i olika uppgifter från brandman till räddningschef. Förutom räddningsbranschen har Rostedt också arbetat på Krishanteringscentret och i Gränsbevaknings MIRG-projekt.

”Jag och biträdande brandchef Toni Fohlin var med och startade den nuvarande MIRG-verksamheten. Vi skapade verksamhetsmodeller och utbildning samt utvecklade verksamheten och utrustningen.”

Förutom arbetena i hemlandet har Rostedt varmt om hjärtat internationella uppdrag inom räddningsbranschen. Listan över erfarenheter är lång från jordbävnings- och översvämningsområden till ebolavirusbekämpning. Dessutom har han varit med och utfört nivåkontroller på räddningssidan för ruinräddning i olika länder.

”I Helsingfors är kompetensen inom ruinräddning på en god nivå”, berömmer Rostedt.
Han fortsätter att ge beröm: ”Det är svårt att hitta ett så yrkesstolt och kompetent team. Brandmännens kompetens inom prehospital akutsjukvård är helt super, också inom andra uppgifter. En hälsosam yrkesstolthet är ett bra drag.”

Närvarande i vardagen

Rostedt vill vara med i räddningsverkets vardag så mycket som möjligt i rollen som räddningschef.
”Jag kanske inte har kunnat vara tillräckligt närvarande, inte så mycket som jag skulle ha velat. Det vill jag satsa på: att synas mer på stationerna. Jag försöker skapa så bra arbetsförutsättningar som möjligt för grupperna.”

Som ett exempel nämner han personalfrågornas smidighet samt ett rättvist och öppet beslutsfattande.

”Jag vill föra saker framåt, stödja brandchefernas och de andras arbete. Att ta bort käpparna i hjulen, det vill jag fortsätta med.”

För Rostedt är förändring inte ett tvång, utan en möjlighet.

”Jag tycker inte om att ’man alltid har gjort så här’”. Förändring görs dock inte bara för förändringens skull, utan det måste finnas skäl för den. Från fältet hörs vad som skulle vara vettig förändring”, funderar han.

Rostedt flyttar alltså till uppgiften som räddningschef i en bekant arbetsmiljö. Det finns dock något nytt.

”Jag måste lära mig nya saker, men det är lätt att arbeta när jag har en bra grupp runt omkring mig. Det finns alltid hjälp och handräckning: man behöver inte kämpa med saker ensam.”

Även om Rostedt beskriver sig själv som ”Marko Rostedt från Åbo, Finland”, har han glidit väl in i Helsingfors räddningsverk.

”Jag blev genast en av stadens brandmän och jag är verkligen imponerad av det.”

Helsinki

Det senaste