Tillbaka

Onödig överbelastning på nödnumret bekämpas genom en lagändring

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 5.3.2015 14.02
Pressmeddelande

Nödcentralen kan i fortsättningen föra över de nödsamtal som kommer från ett abonnemang eller en utrustning som inte kan identifieras till en separat kö. Med detta avses situationer där samtalen kommer från telefoner utan SIM-kort. Statsrådet föreslog i dag att ändringarna av lagen om nödcentralsverksamhet ska stadfästas. Avsikten är att republikens president stadfäster lagen i morgon den 6 mars.

Uppskattningsvis ca 95 procent av de samtal som kommer från telefoner utan SIM-kort är oavsiktliga eller osakliga samtal, felringningar eller okynnessamtal. Syftet med lagändringen är att trygga tillgången till hjälp genom att frigöra resurser till de samtal där man har ett kritiskt behov av att få hjälp.

Avsikten är att samtal från telefoner utan SIM-kort överförs till en separat kö där man hör ett kort meddelande. Efter detta styrs samtalen till den normala nödmeddelandekön. Dröjsmålet uppskattas vara 17 - 34 sekunder.

Det är sannolikt att de som ringer samtal som inte hör till nödcentralerna i och med fördröjningen lägger på innan någon svarar, vilket betyder att den operativa resursen vid nödcentralerna kan användas för att sköta riktiga nödmeddelanden.

Tjänsten för nödtextmeddelande till 112 ska hjälpa hörselskadade och andra specialgrupper

Nödcentralsverket kommer dessutom att ta i bruk en tjänst för nödtextmeddelande till 112. Tjänsten för nödtextmeddelande tas i bruk när det nya nödcentralsdatasystemet blir färdigt (tidigast 2017). Tjänsten är avsedd i synnerhet för hörselskadade och andra specialgrupper för vilka det är svårt eller omöjligt att ringa ett nödsamtal.

Man bör registrera sig för nödtextmeddelandetjänsten i förväg för att säkerställa servicenivån och tillgången till hjälp.

Behandlingen av ett nödmeddelande som kommit in via sms tar enligt uppskattning 10 - 15 minuter medan ett nödsamtal pågår i medeltal i 1 - 2,5 minuter. Ett nödsamtal är det snabbaste sättet att få hjälp.

Lagen träder i kraft den 1 maj 2015.

Närmare information om projektet: www.intermin.fi/sv/lagberedning/mottagande_av_nodmeddelanden

Ytterligare information: Johanna Hakala, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 488 452

Det senaste