Takaisin

Asiantuntijat syventävät yhteistyötä maakunnallisen varautumisen valmistelussa

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 31.10.2017 9.03
Uutinen

Vuoden 2020 alusta voimaan tuleva maakuntauudistus tarkoittaa muutoksia myös erilaisiin häiriötilanteisiin varautumiseen maakunnissa. Jokainen maakunnan toimiala varautuu edelleen turvaamaan oman toimintansa jatkuvuuden häiriötilanteissa ja maakunta koordinoi toimialojen varautumista maakuntakonsernin tasolla. Lisäksi maakunnan tehtäväksi tulee sovittaa yhteen alueella toimivien viranomaisten, kuntien, elinkeinoelämän ja järjestöjen varautumista maakunnan tasolla (alueellinen yhteinen varautuminen). Sisäministeriö järjesti 30. lokakuuta maakuntavalmisteluun osallistuville varautumisen asiantuntijoille keskustelu- ja koordinaatiotilaisuuden maakuntien yhteisen varautumisen tehtävien valmistelusta.

- Turvallisuusympäristö on muuttunut viime vuosina merkittävästi. Maakuntauudistus on meille mahdollisuus nostaa varautuminen uudelle tasolle, kansliapäällikkö Päivi Nerg korosti.

Tällä hetkellä aluetasolla varautumista yhteensovittavat aluehallintovirastot, joiden toiminta loppuu vuoden 2019 lopussa. Tehtävä siirtyy maakunnille, mutta sen järjestämistapaa ei ole vielä ratkaistu. Yhteensovittamiseen kuuluu erilaisia tehtäviä. Maakunnissa on ensinnäkin luotava pysyvät rakenteet varautumisen yhteensovittamiselle. Maakunnissa on arvioitava alueelliset riskit ja seurattava turvallisuustilannetta ennakoivasti. Maakunta luo puitteet sille, että alueella toimivat viranomaiset, kunnat, järjestöt ja elinkeinoelämä voivat suunnitella varautumista yhdessä ja myös harjoitella tositilanteiden varalle.

Tilaisuudessa käytiin läpi eri toimijoiden näkemyksiä maakuntien yhteiseen varautumiseen sekä valmistelutilannetta eri maakunnissa. Maakuntien edustajat toivoivat sisäministeriön tekemiä tai koordinoimia yhteisiä malleja, työkaluja ja muita ratkaisuja valmistelutyön tueksi. Keskustelutilaisuus oli lähtölaukaus syvemmälle yhteistyölle.

- Sovimme, että sisäministeriö kokoaa varautumisen asiantuntijoista valmistelijaverkoston varautumistehtäviin liittyvää tiedonvaihtoa ja tarvittavaa toimeenpanon koordinaatiota varten. Verkoston kokoonpanoa muutetaan tarvittaessa, esimerkiksi silloin, kun vastuuvalmistelijoiden rekrytoinnit etenevät valmisteluorganisaatioissa, varautumispäällikkö Jussi Korhonen sisäministeriöstä kertoo.

Sisäministeriön rooli varautumisen koordinaattorina vahvistuu, kun se yhteen sovittaa koko Suomen tasolla eri maakuntien alueellista varautumista.

Lisätietoja

varautumispäällikkö Jussi Korhonen, p. 0295 488 289, jussi.korhonen@intermin.fi

Uusimmat