Hoppa till innehåll

Sjukvårdsdistrikten ansvarar för att ordna akutvårdstjänster. Räddningsverket i Östra Nyland producerar akutvårdstjänsterna i samband med HUS Borgås sjukvårdsområde. Akutvården har cirka 13 000 uppdrag varje år.

Akutvård är att inleda brådskande vård på fältet då patienten skadas eller insjuknar plötsligt. Vid behov transporteras patienten till fortsatt vård. Nästan 40 procent av akutvårdens uppdrag leder inte till ambulanstransport. Istället kan patienten vårdas på platsen eller få instruktioner för fortsatt vård.

Räddningsverket i Östra Nyland producerar akutvårdstjänsterna i samarbete med HUS Borgås sjukvårdsområde. Området har knappa 100 000 invånare.

Till området hör

  • Askola
  • Lappträsk
  • Lovisa
  • Borgnäs
  • Borgå
  • Sibbo.

Akutvården i HUS Borgås sjukvårdsområde styrs av akutvårdens ansvarsläkare och akutvårdens fältchef. Båda är anställda av sjukvårdsdistriktet. I Pukkila och Mörskom ordnas akutvården av välfärdssamkommunen i Päijänne-Tavastland.


I beredskap dygnet runt

Vid Räddningsverket i Östra Nyland arbetar cirka 65 akutvårdare på heltid. Alla har utbildning inom hälsovård. Den största delen jobbar på vårdnivå, vilket förutsätter utbildning på yrkeshögskolenivå.

Räddningsverket i Östra Nyland har sex ambulanser i omedelbar beredskap vid räddningsstationerna i Borgå, Sibbo och Lovisa samt vid akutvårdsstationerna i Söderkulla i Sibbo och i Gammelby i Lovisa. Även akutvårdens fältchef är i omedelbar beredskap. Fältchefen kallas till situationer där riskerna är särskilt stora eller då flera patienter behöver vård samtidigt. Fältchefens bil är placerad vid räddningsstationen i Borgå.

Ambulanserna och fältchefen är i ständig beredskap dygnet runt. Undantaget är ambulansen i Söderkulla, som är tillgänglig 12 timmar av dygnet sju dagar i veckan.


Första respons

Till akutvårdsservicen hör även första responsverksamhet, som ordnas av räddningsväsendet. Nödcentralen kan larma en brandbil som första respons ifall den når en patient med akut vårdbehov snabbare än ambulansen. Första responsen kan även kallas till stöd för ambulanspersonalen.

Inom första responsen arbetar antingen ordinarie brandmän eller för uppdraget utbildad personal vid halvordinarie eller avtalsbrandkårer. Till deras utrustning hör bland annat en defibrillator och annan vårdutrustning. På räddningsverkets område finns 11 enheter som kan rycka ut som första respons.

I östra Nyland fungerar även privata ambulanser. De sköter i huvudsak om patienttransporter mellan vårdanstalter.


Mer information

Akutvårdschefen
puh. 020 1111 400 (växel)
tilannekeskus.iu@pelastustoimi.fi (växel)