Hoppa till innehåll

Akutvård är att inleda brådskande vård på fältet då patienten skadas eller insjuknar plötsligt. Vid behov transporteras patienten till fortsatt vård. Nästan 40 procent av akutvårdens uppdrag leder inte till ambulanstransport. Istället kan patienten vårdas på platsen eller få instruktioner för fortsatt vård.

HUS-sammanslutningen ansvarar för organiserandet av akutvården inom Nyland. Räddningsverket i Östra Nyland producerar i samarbete med HUS akutvårdstjänster för Östra Nylands välfärdsområde.

Akutvården har cirka 13 000 uppdrag per år inom Östra Nylands område. Området har cirka 100 000 invånare och till det hör

  • Askola
  • Lappträsk
  • Lovisa
  • Mörskom
  • Borgå
  • Pukkila
  • Sibbo

Akutvården inom Östra Nylands välfärdsområde styrs och övervakas av akutvårdens fältchefer och akutvårdens ansvarsläkare, som är anställda vid HUS-sammanslutningen.


I beredskap dygnet runt

Vid Räddningsverket i Östra Nyland arbetar cirka 65 akutvårdare på heltid. Alla har utbildning inom hälsovård. Den största delen jobbar på vårdnivå, vilket förutsätter utbildning på yrkeshögskolenivå.

Räddningsverket i Östra Nyland har sju ambulanser i omedelbar beredskap vid räddningsstationerna i Borgå, Sibbo, Lovisa och Askola samt vid akutvårdsstationerna i Söderkulla i Sibbo och i Gammelby i Lovisa.

Akutvården har en fältchef, som kallas till situationer där riskerna är särskilt stora eller då flera patienter behöver vård samtidigt. Fältchefens enhet är placerad vid räddningsstationen i Borgå.

Ambulanserna och fältchefen är i ständig beredskap dygnet runt. Undantaget är ambulansen i Söderkulla, som är tillgänglig vardagar klockan 9-17.


Första respons

Till akutvårdsservicen hör även första responsverksamhet, som ordnas av räddningsväsendet. Nödcentralen kan larma en brandbil som första respons ifall den når en patient med akut vårdbehov snabbare än ambulansen. Första responsen kan även kallas till stöd för ambulanspersonalen.

Inom första responsen arbetar antingen ordinarie brandmän eller för uppdraget utbildad personal vid halvordinarie eller avtalsbrandkårer. Till deras utrustning hör bland annat en defibrillator och annan vårdutrustning. På räddningsverkets område finns 11 enheter som kan rycka ut som första respons.

I östra Nyland fungerar även privata ambulanser. De sköter i huvudsak om patienttransporter mellan vårdanstalter.


Mer information

Akutvårdschefen
puh. 020 1111 400 (växel)
tilannekeskus.iu@pelastustoimi.fi (växel)