Hoppa till innehåll

Räddningsväsendets verksamhet och den pågående reformen styrs av en strategi vars vision är ett tryggt och kriståligt Finland – i samarbete.

Vi främjar säkerheten i samhället under alla förhållanden, också vid undantagsförhållanden, tillsammans med andra aktörer och nära människor, genom att:

  • minska antalet olyckor
  • svara för räddningsverksamheten
  • delta i upprätthållande och utveckling av den civila beredskapen
  • begränsa konsekvenserna av olyckor under alla förhållanden och utnyttja räddningsväsendets beredskap i samhället på ett mer omfattande sätt än för närvarande samt
  • producera tjänster för första insatsen och prehospitala akutsjukvårdstjänster enligt överenskommelse med hälso- och sjukvården

Nationella räddningsmål

Räddningstjänsten har en samlad bild av riskerna för samhället baserat på kontinuerlig analys

Samt riskbärande förmågor.

Räddningstjänsten är en stark samordnare av civil beredskap och en pålitlig partner.

Räddningstjänsten har enhetliga tjänster i hela landet.

Räddningstjänsten delar medvetenhet och ansvar för säkerheten.

Räddningstjänsten utvecklar aktivt sina egna arbetsmetoder.

Bakom allt detta står en välbärgad personal.