null Storolycksövning i Sköldvik 17.11.2021

Storolycksövning i Sköldvik 17.11.2021

Utgivningsdatum 5.11.2021 9.08
Kaksi palomiestä seisovat paloauton edessä. Ainoastaan jalat ja yksi kypärä näkyvät kuvassa.

På Sköldviks industriområde i Borgå ordnas en storolycksövning onsdagen den 17 november 2021. Den praktiska delen av övningen utspelas klockan 9–12. Under övningen syns ovanlig verksamhet på området, bland annat flera utryckningsfordon.

I övningen deltar Sköldvikområdets verksamhetsidkare samt de centrala säkerhetsmyndigheterna. Räddningsverket i Östra Nyland ansvarar för planeringen och ledningen av övningen.

Regelbundna storolycksövningar är en del av räddningsmyndighetens lagstadgade beredskapsarbete. Räddningsverket bör öva vid storolycksfarliga objekt med tre års mellanrum eller oftare. Den senaste övningen i samma skala i Sköldvik var år 2018.

 – Den här gången simulerar vi situationer som orsakas av en omfattande störning i eldistributionsnätet, berättar övningens ledare, brandingenjör Toni Nurmivaara vid Räddningsverket i Östra Nyland.

Vid storolycksövningar prövas samarbete och räddningsplaner

Vid övningen testas verksamhetsidkarnas praktiska beredskaper samt ledning av räddningsverksamhet vid stora störningssituationer.

 – Vid en storolycksövning prövas både interna och externa räddningsplaner i praktiken, konstaterar Nurmivaara. Övningar är även en utmärkt möjlighet att anpassa och utveckla nya handlingssätt.

 – Med hjälp av regelbundna storolycksövningar upprätthåller vi företagens beredskap för storolyckor, berättar Katja Lahti, hälso-, säkerhets- och miljöchef vid Borealis. Under övningarna finslipas även samarbetet mellan olika aktörer.

Vid övningarna försöker man simulera verkliga storolyckssituationer.

 – Till exempel en störning i eldistributionsnätet är en situation som kunde hända i verkligheten, berättar Katja Lahti. Situationen skulle orsaka omedelbara störningar i Sköldvikområdets produktionsanstalters funktion. I övningen simulerar vi ofta de värsta möjliga scenariona, men det är det bästa sättet att förbereda oss på eventuella verkliga situationer. Säkerhet är av högsta prioritet i vår verksamhet och på området arbetar väldigt yrkeskunnig personal. Genom att öva regelbundet försäkrar vi oss om att verksamheten är säker.