null Röjningsarbetet vid höghusbranden i Näse i Borgå räcker långt in på natten

Röjningsarbetet vid höghusbranden i Näse i Borgå räcker långt in på natten

Utgivningsdatum 27.10.2021 19.49
Brandmän släcker eldsvåda på ett höghustak.
Röjningsarbetet och släckning av eventuella brandhärdar pågår hela kvällen.

Den höghusbrand som antändes i Näse i Borgå på onsdagen den 27.10 är under kontroll. Röjningsarbetet och efterbevakningen räcker flera timmar. En person skadades lindrigt i branden.

Reparationer pågick på trevåningshusets tak då taket fattade eld. Som värst stod två tredjedelar av taket i lågor. Cirka 15 personer evakuerades ur huset. En person skadades lindrigt.

I början orsakade eldsvådan kraftig rökbildning och invånarna i närområdet uppmanades söka sig inomhus och stänga av ventilationen. Eldsvådan orsakar inte längre rökbildning.

Som mest deltog ett tjugotal enheter från Räddningsverket i Östra Nyland, avtalsbrandkårer och omgivande räddningsverk i släckningsarbetet. Vid halv åttatiden på kvällen pågår röjningsarbete och släckning av eventuella brandhärdar. Arbetet fortsätter långt in på natten. Fastigheten har omfattande brand- och vattenskador.

Östra Nylands social- och krisjour grundade en evakueringscentral och arrangerar tillfällig inkvartering. Social- och krisjourens personal ger diskussionshjälp angående branden på numret 040 517 4194.

Räddningsverket i Östra Nyland avslutar lägesinformationen kring branden 27.10.2021 kl. 20.

 

Itä-Uusimaa