Hoppa till innehåll

Anmälningar och anvisningar

Publiktillställningar

(på finska)
Guide till räddningsplan (stor tillställning)
Guide till räddningsplan (liten tillställning)
Modell: räddningsplan för liten publiktillställning
Första hjälpsplan

Bostäder och tillfällig inkvartering

Anmälan om uppenbar brandfara eller annan olycksrisk (sk. brandriskanmälan av bostad)
Anvisning för ordnande av tillfällig inkvartering (på finska)
Anmälan om tillfällig inkvartering

Fyrverkerier, specialeffekter och uppgörande av eld

Anmälan om fyrverkeri
Förvaring av fyrverkerier (kort)
Förvaring av fyrverkerier (omfattande)
Anmälan om användning av specialeffekter
Anmälan om eldföreställning
Anmälan om uppgörande av eld

Kemikalier

Anmälan om småskalig industriell behandling och förvaring av kemikalier
Bilaga till kemikalieanmälan: tabell (på finska)
Beräkning av relationstal för kemikalier (Säkerhets- och kemikalieverket Tukes)

Brännbara vätskor och gaser

(på finska)
Förvaring av brännbara vätskor och gaser
Bränslestationsguide och stationsskötarens checklista
Räddningsmyndighetens checklista för bränslestationer


Säkerhet i byggnader

Brandsäkerhetsguide för småhus
Självbedömningsblankett

Räddningsplaner

Upprättande av räddningsplan för bostadsfastigheter (Inrikesministeriets anvisning)
Exempel på riskbedömningsblankett (SPEK) (på finska)
Räddningsplan för lantgård (på finska)
Räddningsplan för företag och anläggningar samt handlingsanvisningar (på finska)
Blankett för utredning om utrymningssäkerhet (PDF, ladda ner på egen apparat)


Regionala instruktioner

Gäller inom Helsingfors och Nylands räddningsverks verksamhetsområden.

(på finska)
Primärsläckningsutrustning
Minskande av felaktiga brandalarm
Tillfällig avstängning av brandvarnare och sprinkler
Brandsäkerhet i baracker och barackhelheter vid stora byggarbetsplatser
Planering och installering av VIRVE i samband med nybyggen
Planering och förverkligande av räddningsväg


Mer information

Jourhavande brandinspektören

tfn 040 631 2916 (endast samtal)
vardagar kl. 9–14.30
[email protected]