Vi utvecklar våra elektroniska tjänster och blanketter. För tillfället använder Räddningsverket i Östra Nyland anmälningarna på denna sida. Mer information och instruktioner får du av den jourhavande brandinspektören.

Anmälningar

(på finska)
Anmälan om uppenbar brandfara eller annan olycksrisk (sk. brandriskanmälan)
Användning av specialeffekter
Privat fyrverkeri
Elduppvisning
Förvaring av fyrverkerier (kort)
Förvaring av fyrverkerier (omfattande)
Småskalig industriell behandling och förvaring av kemikalier
Bilaga till kemikalieanmälan: tabell
Beräkning av relationstal för kemikalier (Säkerhets- och kemikalieverket Tukes)
Första hjälpsplan för publiktillställning


Instruktioner

Gäller inom Helsingfors och Nylands räddningsverks verksamhetsområden.

(på finska)
Primärsläckningsutrustning
Minskande av felaktiga brandalarm
Tillfällig avstängning av brandvarnare och sprinkler
Brandsäkerhet i baracker och barackhelheter vid stora byggarbetsplatser
Planering och installering av VIRVE i samband med nybyggen
Planering och förverkligande av räddningsväg


Säkerhet i bostadsbyggnader

Brandsäkerhetsguide för småhus
Självbedömningsblankett
Upprättande av räddningsplan för bostadsfastigheter (Inrikesministeriets anvisning)
Räddningsplan för företag och anläggningar samt handlingsanvisningar (på finska)
Exempel på riskbedömningsblankett (SPEK) (på finska)
Förvaring av brinnande vätskor och gaser (på finska)
Anvisning för ordnande av tillfällig inkvartering (på finska)


Mer information

Jourhavande brandinspektören

tfn 040 631 2916 (endast samtal)
vardagar kl. 9–14.30
[email protected]