Hoppa till innehåll
Kalender

Nyheter och pressmeddelande

En riksomfattande anvisning om användning av frivilliga i räddningsväsendets uppgifter och som en del av den civila beredskapen har färdigställts

Det har utarbetats en riksomfattande anvisning till räddningsverken om utnyttjande av frivilliga resurser inom räddningsverksamheten. Syftet med anvisningen är att främja och förenhetliga användningen av frivilliga inom räddningsverksamheten. Dessutom är målet att bättre beakta frivilliga i räddningsväsendets beredskap inför storolyckor, störningssituationer och undantagsförhållanden.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 20.5.2022 10:10

Räddningsväsendet ska bli effektivare i hela landet

Inom projektet för räddningsväsendets och den civila beredskapens prestationsförmåga och grunderna för planeringen, som genomfördes 2020–2021, producerades en stor mängd utredningar still stöd för räddningsväsendets utveckling. Elva rapporter publicerades den 9 februari 2022. Från och med våren 2022 ska projektets resultat utnyttjas för att utveckla räddningsväsendet i hela landet.
Nyhet inrikesministeriet Räddningsväsendet, 19.5.2022 10:45

En forskningsgrupp har valts för att utreda nuläget och utvecklingsbehoven i fråga om den civila beredskapen i Finland

Målet för projektet Civil beredskap tillsammans: från globala hot och möjligheter till gemensam beredskap är att skapa en helhetsbild av den civila beredskapens nuläge i Finland och att urskilja dess utvecklingsbehov och möjligheter i en komplicerad, internationell verksamhetsmiljö.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 18.5.2022 12:12

Räddningsväsendets arbete för jämställdhet och likabehandling fortsätter under styrning av en nationell arbetsgrupp

Inrikesministeriet tillsatte en ny arbetsgrupp för jämställdhet och likabehandling för tiden 2.5.2022–20.4.2026. Arbetsgruppens främsta uppgift är att följa upp och främja genomförandet av handlingsplanen för jämställdhets- och likabehandlingsfrågor inom räddningsbranschen. Arbetsgruppen rapporterar utifrån sina iakttagelser hur åtgärderna framskrider.
Nyhet inrikesministeriet Räddningsväsendet, 10.5.2022 9:06

Senaste Nytt

Kärnkraftverket på Hästholmen i Lovisa Pressmeddelande
Itä-Uusimaa Räddningsväsendet, 30.11.2022 10:26
Kartbild över fyrverkeriförbudet i Gamla stan i Borgå. Pressmeddelande
Itä-Uusimaa Räddningsväsendet, 28.11.2022 11:19
Pressmeddelande
Länsi-Uusimaa Räddningsväsendet, 25.11.2022 12:14
Pressmeddelande
Pressmeddelande
Itä-Uusimaa Räddningsväsendet, 3.11.2022 10:30