Hoppa till innehåll
Kalender

Nyheter och pressmeddelande

Inrikesministeriet deltar i festivalen Världen i byn 27 - 28.5.2017

Riksdagens förvaltningsutskott och inrikesministeriet har en gemensam avdelning på festivalen Världen i byn som breder ut sig på Järnvägstorget och i Kajsaniemiparken i Helsingfors.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 24.5.2017 16:16

Tretton personer fick livräddningsmedalj

Republikens president förlänade den 24 maj tretton meriterade personer livräddningsmedalj. Livräddningsmedalj förlänas såsom erkänsla för en synnerligen modig eller rådig handling eller för en handling som utförts med fara för eget liv och genom vilken en annan människas liv räddats ur hotande fara.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 24.5.2017 14:09

Brandkorset till Helena Lindberg, tidigare generaldirektör för Sveriges MSB

Inrikesminister Paula Risikko har förlänat Helena Lindberg brandkorset. Lindberg var generaldirektör för Sveriges MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) 2009–2017. Lindberg har på ett betydande sätt främjat och utvecklat det nordiska samarbetet inom räddningsväsendet och beredskapen.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 10.5.2017 9:16

Utvecklingen av utbildningen för avtalsbrandkårer koncentreras till Räddningsinstitutet

Från och med ingången av 2019 ansvarar Räddningsinstitutet för utvecklingen av utbildningen för avtalsbrandkårer genom att upprätthålla en undervisningsplan för utbildning som ger behörighet. Räddningsverken kommer också i fortsättningen att bära ansvaret för att avtalsbrandkårernas personal får tillräcklig utbildning. Räddningsverken och avtalsbrandkårerna bedömer utbildningsbehovet tillsammans.
Nyhet inrikesministeriet Räddningsväsendet, 5.5.2017 9:00