Hoppa till innehåll
Kalender

Nyheter och pressmeddelande

Förändringarna i den säkerhetspolitiska omgivningen syns som satsningar på den inre säkerheten

Finlands säkerhetspolitiska omgivning har snabbt blivit sämre än tidigare. De internationella konflikterna och kriserna på olika håll i världen återspeglas i säkerheten i hemlandet. Som är en del av planen för de offentliga finanserna beslutade regeringen vid sin halvtidsöversyn om resurserna inom inrikesministeriets förvaltningsområde för 2018–2021. I synnerhet polisens och Gränsbevakningsväsendets resurser utökas.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 28.4.2017 11:06

Propositionen om reformering av sotningen på remiss

-
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 21.4.2017 9:54

Propositionen om reformen av räddningsväsendet till riksdagen

Vart och ett av de 18 landskapen ska fr.o.m. ingången av 2019 ordna räddningsväsendet inom sitt eget område. Landskapets affärsverk (räddningsverk) ska svara för produktionen av räddningsväsendets tjänster. På samma sätt som för närvarande ska man vid tjänsteproduktionen kunna anlita bl.a. avtalsbrandkårer. Den statliga styrningen förstärks inom räddningsväsendet.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 9.3.2017 14:01

Alla 18 landskap har eget räddningsverk i fortsättningen

-
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 21.12.2016 20:41

Senaste Nytt

Pressmeddelande Länsi-Uusimaa Räddningsväsendet, 25.9.2023 10:16
Inrikesminister Mari Rantanen framför Berghälls räddningsstation. Pressmeddelande
Sibbo räddningsstation utifrån Pressmeddelande
Itä-Uusimaa Räddningsväsendet, 20.9.2023 10:25
Elbilsladdning Pressmeddelande
Helsinki Räddningsväsendet, 16.8.2023 11:39
Räddningsenhet på motorvägen Pressmeddelande
Helsinki Räddningsväsendet, 11.8.2023 14:17