Hoppa till innehåll
Kalender

Nyheter och pressmeddelande

Tilläggsbudgeten innehåller finansiering till nätpolisen, behandlingen av asylansökningar och inrättandet av en förvarsenhet i Uleåborg

Regeringen beslutade i sin tilläggsbudget att stärka polisens resurser att bekämpa och förebygga sexualbrott på internet samt att påskynda beslutsfattandet i asylfrågor. Dessutom föreslår regeringen finansiering för att ombilda förläggningen i Uleåborg till en förvarsenhet och för ett pilotförsök där asylsökandena vid förläggningarna i Uleåborg och Joutseno ska delta i ett elektroniskt prov i grundkursen om det finska samhället. Provet omfattar också information om sexuella rättigheter.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 22.2.2019 15:02

Det nordiska räddningssamarbetet intensifieras när myndighetsnätverk förenas

I framtiden kommer finländska, svenska och norska myndighetsnätverk att fungera smidigt även utanför det egna landets gränser. Detta underlättar den ömsesidiga kommunikationen mellan de nordiska räddningsmyndigheterna i olycks- och krissituationer. Finlands Virve-nät och Sveriges motsvarande Rakel-nät förenas officiellt den 7 februari. Finlands och Norges samt Sveriges och Norges myndighetsnätverk har redan förenats.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 7.2.2019 9:50
paloauto

Under beredning: Åtgärdsprogram för förebyggande av olyckor inom räddningsväsendet

Inrikesministeriet tillsatte den 28 januari ett projekt med uppgift att för räddningsväsendet bereda ett åtgärdsprogram för att förebygga olyckor. I åtgärdsprogrammet fastställs de nationella målen för arbetet och med hjälp av det integreras förebyggandet av olyckor i all verksamhet inom räddningsväsendet.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 4.2.2019 12:36

Arbetet med att främja säkerheten i glesbygdsområden intensifieras

Inrikesministeriet och Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland (SPEK) har sammankallat ett expert- och myndighetsnätverk som behandlar säkerheten i glesbygdsområden. Arbetet är en fortsättning på arbetet i ett tidigare nätverk som har varit verksamt sedan 2014.
Nyhet inrikesministeriet Räddningsväsendet, 1.2.2019 14:43

Senaste Nytt

Pressmeddelande Länsi-Uusimaa Räddningsväsendet, 25.9.2023 10:16
Inrikesminister Mari Rantanen framför Berghälls räddningsstation. Pressmeddelande
Sibbo räddningsstation utifrån Pressmeddelande
Itä-Uusimaa Räddningsväsendet, 20.9.2023 10:25
Elbilsladdning Pressmeddelande
Helsinki Räddningsväsendet, 16.8.2023 11:39
Räddningsenhet på motorvägen Pressmeddelande
Helsinki Räddningsväsendet, 11.8.2023 14:17