Hoppa till innehåll
Kalender

Nyheter och pressmeddelande

Redogörelsen för den inre säkerheten.

Målet är att Finland ska vara världens tryggaste land för alla människor och människogrupper

Torsdagen den 20 maj godkände statsrådet redogörelsen för den inre säkerheten och överlämnade den till riksdagen för behandling. Målet för redogörelsen är att alla människor och människogrupper i Finland ska få leva i ett allt tryggare land.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 20.5.2021 13:30
Planen för de offentliga finanserna.

Endast små tillägg till finansieringen av säkerhetsmyndigheternas grundläggande verksamhet

Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna överlämnades till riksdagen vid statsrådets allmänna sammanträde den 12 maj. Anslagsnivån för inrikesministeriets förvaltningsområde förblir under 1,5 miljarder euro per år under ramperioden 2022–2025.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 12.5.2021 14:20
Syrgasflaskor.

Finland skickar materialhjälp till Indien för hantering av det svåra coronaläget

Den 11 maj skickar Finland materialhjälp till Indien via EU:s civilskyddsmekanism eftersom landets hälsovårdskapacitet har blivit överbelastad på grund av det svåra covid-19-läget. Finlands materialhjälp består av syrgasflaskor och saturationsmätare.
Pressmeddelande inrikesministerietsocial- och hälsovårdsministeriet Räddningsväsendet, 11.5.2021 12:07
Räddare.

Inrikesministeriet har inlett en undersökning av en olycka i samband med byggnadsbrand i Kerimäki

Inrikesministeriet har tillsatt en undersökningskommission för att utreda en byggnadsbrand i Kerimäki den 1 maj 2021. En person som hör till en avtalsbrandkår skadades allvarligt i branden.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 4.5.2021 16:28