Hoppa till innehåll
Kalender

Nyheter och pressmeddelande

Tänk på att det kan råda varning för skogsbrand på midsommaren

Midsommarbrasor orsakar skogsbränder varje år. De flesta bränderna beror på vårdslöshet eller oaktsamhet. Inrikesministeriet påminner om att det numera alltid är förbjudet att tända en brasa då Meteorologiska institutet har utfärdat varning för skogsbrand eller gräsbrand.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 21.6.2021 12:29

Polisen får tilläggsfinansiering för förebyggande verksamhet med inriktning på barn och unga

I tilläggsbudgeten föreslår regeringen att polisen ska få en tilläggsfinansiering på tre miljoner euro för förebyggande verksamhet. En central målgrupp för den förebyggande verksamheten är barn och unga.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 27.5.2021 12:53
Materialhjälp.

Finland skickar materialhjälp till Nepal för hantering av det svåra coronaläget

Finland skickar materialhjälp till Nepal via EU:s civilskyddsmekanism på grund av det svåra covid-19-läget i landet. Finlands materialhjälp består av munskydd, visir, skyddshandskar och skyddsrockar.
Pressmeddelande inrikesministerietsocial- och hälsovårdsministerietutrikesministeriet Räddningsväsendet, 26.5.2021 17:35
Räddare i metrotunneln.

Utkast till handlingsplan för jämställdhets- och likabehandlingsfrågor inom räddningsväsendet på remiss

Inrikesministeriet har sänt utkastet till handlingsplan för jämställdhet och likabehandling inom räddningsväsendet på remiss. Målet för handlingsplanen är en räddningsbransch som främjar jämställdhet och likabehandling på ett aktivt, planmässigt och långsiktigt sätt. Utkastet till handlingsplan är på remiss från den 24 maj till den 30 juni 2021.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 24.5.2021 15:38