Hoppa till innehåll
Kalender

Nyheter och pressmeddelande

En forskningsgrupp har valts för att utreda nuläget och utvecklingsbehoven i fråga om den civila beredskapen i Finland

Målet för projektet Civil beredskap tillsammans: från globala hot och möjligheter till gemensam beredskap är att skapa en helhetsbild av den civila beredskapens nuläge i Finland och att urskilja dess utvecklingsbehov och möjligheter i en komplicerad, internationell verksamhetsmiljö.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 18.5.2022 12:12

Räddningsväsendets arbete för jämställdhet och likabehandling fortsätter under styrning av en nationell arbetsgrupp

Inrikesministeriet tillsatte en ny arbetsgrupp för jämställdhet och likabehandling för tiden 2.5.2022–20.4.2026. Arbetsgruppens främsta uppgift är att följa upp och främja genomförandet av handlingsplanen för jämställdhets- och likabehandlingsfrågor inom räddningsbranschen. Arbetsgruppen rapporterar utifrån sina iakttagelser hur åtgärderna framskrider.
Nyhet inrikesministeriet Räddningsväsendet, 10.5.2022 9:06

Förslag till riksomfattande strategiska mål för räddningsväsendet skickades på remiss

Inrikesministeriet har sänt ett utkast till förslag om de riksomfattande strategiska målen för ordnandet av räddningsväsendet på remiss. I det aktuella förslaget föreslås nio riksomfattande mål för räddningsväsendet för 2023–2026.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 9.5.2022 9:45

Finland får vid behov för första gången hjälp av svenska brandbekämpningsplan under skogsbrandssäsongen 2022

Finland förbereder sig på allt kraftigare skogs- och gräsbränder i framtiden bland annat genom att samarbeta med de nordiska länderna och de övriga länderna i Östersjöområdet. Under skogsbrandssäsongen 2022 har Finland för första gången möjlighet att få hjälp av brandbekämpningsplan från Sverige via Europeiska unionens civilskyddsmekanism.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 3.5.2022 9:11

Senaste Nytt

Brandmän släcker en väldig markbrand. Pressmeddelande
Pressmeddelande
Länsi-Uusimaa Räddningsväsendet, 30.6.2022 12:26
Pressmeddelande
Länsi-Uusimaa Räddningsväsendet, 28.6.2022 16:46
Pressmeddelande
Pressmeddelande
Länsi-Uusimaa Räddningsväsendet, 16.6.2022 14:54