Hoppa till innehåll
Kalender

Nyheter och pressmeddelande

Genomförandet av sotningsreformen har gått bra

Sotningstjänsterna reviderades vid ingången av 2019, när distriktssotningssystemet och prisregleringen i anslutning till det upphörde. Under övergångsperioden för sotningsreformen och genast därefter har det inte kommit fram något som skulle tyda på stora problem när det gäller tillgången till sotningstjänster eller prissättningen av dem. Sotningstjänsterna verkar i regel fungera som tidigare.
Nyhet inrikesministeriet Räddningsväsendet, 24.1.2020 16:06
A person overlooking a lake.

Medborgarna upplever att Finland är tryggt

Största delen av finländarna anser att Finland är ett tryggt land. De frågor som väcker oro och rädsla och skapar otrygghet är antingen samhälleliga eller personliga. Trygghetskänslan påverkas också av hur individen litar på sin egen, gemenskapens och samhällets förmåga att skydda sig mot hot och klara av olika störningssituationer.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 23.1.2020 9:00

Inrikesministeriet utreder behovet av att revidera räddningslagen

Inrikesministeriet har tillsatt ett förstudieprojekt om behoven av att revidera räddningslagen. Avsikten är att utreda och bedöma de behov av att ändra lagstiftningen om räddningsväsendet som beror på bland annat inrättandet av ett räddningsväsende på landskapsnivå.
Nyhet inrikesministeriet Räddningsväsendet, 10.1.2020 17:17

Ny förordning och anvisning om övningar förtydligar utarbetandet av externa räddningsplaner och tillhörande övningar

Inrikesministeriets nya förordning om externa räddningsplaner innehåller bestämmelser om räddningsverkets skyldighet att tillsammans med verksamhetsutövare göra upp en extern räddningsplan för sådana objekt som medför särskild risk och som definieras i räddningslagen.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 27.12.2019 11:57

Senaste Nytt

Två brandbilar utanför en räddningsstation. Pressmeddelande
Itä-Uusimaa Räddningsväsendet, 20.1.2023 16:50
Borgå räddningsstation utifrån. Pressmeddelande
Pressmeddelande
Länsi-Uusimaa Räddningsväsendet, 29.12.2022 16:20
nyårsraketer på himlen. Pressmeddelande
Itä-Uusimaa Räddningsväsendet, 29.12.2022 11:55
en bukett röda rosor Pressmeddelande
Itä-Uusimaa Räddningsväsendet, 2.12.2022 13:18