Hoppa till innehåll
Kalender

Nyheter och pressmeddelande

på remiss.

Ansvaret för efterröjning utvidgas till att gälla även strålningsolyckor och oljeskador

På grund av EU-kommissionens krav håller Finland på att precisera bestämmelserna om ansvaret för efterröjning enligt räddningslagen. I fortsättningen gäller ansvaret utöver eldsvådor även nödsituationer med risk för strålning, oljeskador och andra olyckor. Samtidigt ska räddningslagen och förordningen om externa räddningsplaner ändras så att kravet på räddningsplaner för bangårdar och hamnområden kvarstår i lagen även i fortsättningen.
Nyhet inrikesministeriet Räddningsväsendet, 22.9.2021 15:31
Paloauto Erottajan paloasemalla.

Räddningslagen revideras utifrån en förstudie och remissvar

Inrikesministeriet har tillsatt ett lagstiftningsprojekt för att bereda brådskande och nödvändiga ändringar i räddningslagen. Avsikten är att uppdatera räddningslagen utifrån en förstudie och de remissvar som inkommit om förstudien.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 31.8.2021 10:51
Sotare på taket.

Sotningsreformen har inte höjt priserna avsevärt, men intervallen mellan sotningarna har förlängts

Den sotningsreform som trädde i kraft år 2019 har inte avsevärt höjt sotningspriserna. Men däremot har intervallen mellan sotningarna förlängts en aning. Detta framgår av en utredning som inrikesministeriet beställde av Östra Finlands universitet. 
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 25.8.2021 13:52

Flyget med de människor som evakuerats från Afghanistan har anlänt till Finland

Finland ordnade den 23 augusti ett flyg från Tbilisi till Helsingfors i samband med evakueringsuppdraget i Afghanistan. Med flyget anlände 102 personer till Finland. Bland de yngsta på flyget fanns små barn.
Pressmeddelande Migriinrikesministeriet Räddningsväsendet, 23.8.2021 12:05